Course syllabus MNGJ - Management jakosti (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: MNGJ
Název v jazyce výuky: Management jakosti
Název česky: Management jakosti
Název anglicky: Quality Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty využívat pokročilé nástroje řízení kvality pro optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů ve všech jeho fázích.
 
Obsah předmětu:
1.Historie řízení jakosti. (dotace 2/2)
2.Definice jakosti, vývoj systémů. (dotace 2/2)
3.Jakost v USA a v Japonsku, pohled na řízení jakosti dříve a dnes. (dotace 2/2)
4.Vývoj řízení jakosti v ČR, vývoj normativních předpisů. (dotace 2/2)
5.Jakost v předvýrobní fázi procesu, proces, procesní řízení, zpětnovazební cyklus, P-D-C-A. (dotace 2/2)
6.Analýza možných vzniků chyb a jejich následků - FMEA. (dotace 2/2)
7.Návrh nového výrobku a jeho modifikace: Quality function deployment (QFD) - dům jakosti. (dotace 2/2)
8.Jakost ve výrobní fázi procesu - Statistické řízení procesů (SPC). (dotace 2/2)
9.7 základních nástrojů řízení jakosti. (dotace 2/2)
10.Průběžná statistická analýza dat (SW MINITAB). (dotace 2/2)
11.Jakost v povýrobní fázi procesu - Hodnocení spokojenosti zákazníků (KANO model), Způsoby získávání zpětné vazby od zákazníků. (dotace 2/2)
12.Řízení reklamací, způsob implementace zpětné vazby od zákazníků do vstupů procesu. (dotace 2/2)
13.Projekt zeštíhlení výroby Lean Six Sigma, Vysvětlení cyklu D-M-A-I-C. (dotace 2/2)
14.Hlas zákazníků SIPOC, Metody 5S, Ishikawa, VSM, TPM atd. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     workshop4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace20 h
     zpracování seminární práce18 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělen na základě min. 80% účasti na cvičeních, absolvování zápočtového testu s min. 70% správných odpovědí a zpracování, přednesení a prezentace referátu na zadané téma z oblasti managementu kvality.

Zkouška písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 4 otázky, které následně vysvětlí a detailně rozebere. Při celkovém hodnocení se přihlíží také k úrovni předneseného referátu ve cvičení.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBARTES, F.Jakost v podniku: studijní text pro kombinovanou formu studiaBrnoCERM2007978-80-214-3362-5
ZNENADÁL, J. et al.Moderní systémy řízení jakosti: quality managementPrahaManagement Press2007978-80-7261-071-6
ZVEBER, J. et al.Řízení jakosti a ochrana spotřebitelePrahaGrada2007978-80-247-1782-1
ZČSN P ISO/TS 16949 (010329) Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu = Quality management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations
ZVEBER, J.Manažerské systémy kvality environmentu a bezpečnosti prácePrahaManagement Press200680-7261-146-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Type of output: