Sylabus predmetu OPK - Koroze a ochrana proti korozi (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OPK
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Koroze a ochrana proti korozi
Název anglicky: Protection against Corrosion
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: Strojírenská technologie II nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Základním cílem předmětu je rozšířit vzdělání budoucích inženýrů v oblasti ochrany materiálů proti korozi s ohledem na rostoucí požadavky výroby na kvalitu, spolehlivost a životnost výrobků při neměnných výrobních nákladech u všech druhů instalací. Připravit budoucí absolventy i na reálné psychologické problémy, se kterými se setkávájí v důsledku degradace materiálů a při řešení výrobních problémů v technické praxi v důsledku korozní degradace konstrukčních materiálů.
Student získá pokročilé znalosti v oboru studia ochrany proti korozi pochopením teoretických a praktických poznatků.
Absolvent kurzu je dále schopen uplatnit znalosti jak kognitivní tak i praktické, je schopen samostatně dozorovat složitější technické nebo odborné činnosti a nést za svoje rozhodnutí odpovědnost.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do koroze, druhy koroze a napadení materiálu (dotace 2/2)
2.Termodynamika a kinetika korozních dějů (dotace 2/0)
3.Interakce tribologie a koroze, bludné proudy, elektrochemická měření (dotace 2/4)
4.Chemická koroze (dotace 2/2)
5.Koroze neželezných kovů (dotace 2/0)
6.Al, Zn, Ti, Zr -- minulost a budoucnost v aplikaci materiálů (dotace 2/0)
7.Mezikrystalová koroze, koroze a lomová mechanika (dotace 2/0)
8.Nedestruktivní korozní zkoušky a sledování lokálního korozního poškození (dotace 2/8)
9.Kovové ochranné povlaky (dotace 2/4)
10.Metalizace a moderní druhy protikorozní úpravy povrchů (dotace 2/2)
11.Biologická koroze a koroze plastických hmot, koroze organismu (dotace 2/2)
12.Koroze železobetonových konstrukcí (dotace 2/2)
13.Technologické, ekonomické a ekologické aspekty nátěrových systémů (dotace 2/0)
14.Rozdělení nátěrových hmot, bezpečnost práce, příprava povrchů pod NS (dotace 2/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Aplikovat znalosti o korozi v technické praxi
-Schopnost řešení korozní problematiky
-Schopnost řešit ochranu proti korozi
-Schopnost zhodnotit příčinu a rozsah následků korozního poškození
-Znalosti o korozi.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     projektová práce28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku14 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     zpracování protokolů14 h
     zpracování projektů14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
semestrální projekt - povinný, závěrečné testy - celkem 20 otázek/ nutno vyhovujících 13 pro udělení zápočtu, písemná zkouška - 60 otázek/ nutná 66%-ní úspěšnost, ústní zkouška - 40% hodnocení
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZCHAMBERLAIN, J. -- TRETHEWEY, K.Corrosion for Science and EngineeringEssex, EnglandLongman19950-582-23869-2
ZHENRY, S. -- SANDERS, B.Corrosion:understanding the basicUnited States of AmericaASM International, Davis &Associates20030-87170-641-5
ZČERNÝ, M.Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálůPrahaSNTL1984
DČÍHAL, V.Mezikrystalická koroze ocelí a slitin PrahaSNTL1994
DKOLEKTIV, A.International Journal of Corrosion

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: