Sylabus předmětu KCAD - Konstruování v CAD (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KCAD
Název v jazyce výuky: Konstruování v CAD
Název česky: Konstruování v CAD
Název anglicky: Design with CAD
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (garant)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Technické kreslení
 
Zaměření předmětu:
Předmět "Konstruování v CAD" rozvíjí znalosti studentů v oboru samostatné konstrukční práce v aplikacích strojírenské výroby a přímo navazuje na předmět "Technické kreslení". Zásadně posouvá znalosti zásad konstruktérské práce, rozvíjí logické myšlení i v kontextu technologie výroby a pozornost věnuje aspektům softwarové podpory konstruování v CAD systémech. Studenti jsou vedeni k tvůrčí činnosti nad konkrétní úlohou za podpory systému Solidworks, která tvoří semestrální projekt.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do konstruování (dotace 2/0)
 
a.Zásady konstruování
b.Přístupy ke konstrukci strojích částí
c.Podpora konstruování

2.CAD systémy (dotace 1/0)
 
a.Přístupy ke konstruování s podporou CAD
b.Rozdělení CAD systémů
c.Vazba mezi CAD, CAM, CAE

3.Inventor (dotace 1/0)
 
a.Prostředí systému Inventor

4.Parametrické modelování (dotace 1/1)
5.Tvorba rámových konstrukcí (dotace 1/1)
6.Tvorba plechových komponent (dotace 1/1)
7.Svařované součásti (dotace 1/1)
8.Převody (dotace 1/1)
9.Sestavy a kinematické vazby (dotace 1/1)
10.Vizualizace pohybových vazeb (dotace 1/1)
11.Knihovna normovaných součástí (dotace 0/1)
12.Tvorba výkresové dokumentace (dotace 1/0)
13.Šablony výkresů a rohových razítek (dotace 0/1)
14.Semestrální projekt (dotace 0/12)
 
a.Výběr projektu
b.Konceptuální návrh
c.Konstrukce
d.Technická zpráva

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
     cvičení24 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     zpracování projektů58 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních (80%) a dále vypracováním semestrálního projektu na vybrané téma.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J.AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2010 a 2011BrnoComputer Press2010978-80-251-3120-6
ZCAD magazínBrnoISSN 1805-8418
ZMISCHKE, C. -- BUDYNAS, R. -- SHIGLEY, J.Konstruování strojních součástíBrnoVUTIUM2010978-80-214-2629-0
ZSVOBODA, P. a kol.Základy konstruováníBrnoAkademické nakladatelství CERM2009978-80-7204-633-1
ZŘEHÁČEK, D. a kol.1001 tipů a triků pro AutoCAD a příbuzné aplikacePrahaComputer Press200180-7226-414-1
ZFundamentals of Mechanical Component DesignNew YorkMcGraw-Hill19910-07-019102-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: