Course syllabus JEVO - Horse Riding and Cart Drawing (FA - WS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code:
JEVO
Course title in Czech: Horse Riding and Cart Drawing
Course title in English: Horse Riding and Cart Drawing
Semester:
WS 2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 1/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor; master; master continuing
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
Ing. Michaela Brudňáková (instructor, lecturer)
Ing. Zuzana Kubíková (instructor, lecturer)
Ing. Barbora Kubištová (instructor, lecturer)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: none
 
Timetable in this semester:
Day
From-till
Room
Teacher
EntryFrequencyCapacity
Note
Tuesday9.00-10.50
PL001 (Sob)
Z. Kubíková, E. Sobotková
Seminar
Every week6
výuka bude v areálu Panská lícha Brno-Soběšice
Tuesday
11.00-11.50
PL001 (Sob)
E. Sobotková, M. Brudňáková, Z. Kubíková, B. KubištováLectureEvery week
20
výuka bude v areálu Panská lícha Brno-Soběšice
Wednesday9.00-10.50PL001 (Sob)SeminarEvery week6
výuka bude v areálu Panská lícha Brno-Soběšice
Thursday9.00-10.50
PL001 (Sob)
M. Brudňáková, E. Sobotková
Seminar
Every week
6
výuka bude v areálu Panská lícha Brno-Soběšice
 
Aim of the course and learning outcomes:
To acquire theoretical and practical basics of horse riding
 
Course content:
1.
Theoretical part (allowance 14/0)
 
a.
Rules for activities in the riding hall, riding commands
b.
Aids and their use
c.
Mechanics of movement of the horse
d.
Characteristics of contact between hand and mouth
e.
Characteristics of collection
f.
Balance of the horse and its degrees
g.
Development of the riding doctrine
h.
Organisation of the riding sport and sporting performance tests of horses

2.
Practical part (allowance 0/28)
 
a.Horse welfare, saddling and bridling the horse
b.Hand leading the horse, mounting and dismounting; training the seat; leading the horse -- effect of the seat, aids with legs, with reins
c.
Training the seat and independent leading of horse in the individual paces; training the seat and leading of the horse in jump; training the seat and leading of horse in the field

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
12 h
practice
24 h
field work
46 h
preparation for exam
30 h
Total
112 h
 
Assessment methods:
Evaluation of participation in seminars (80%), oral final examination in duration 30 minutes.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov koní: Cvičení. 1st ed. Brno: MZLU, 1997. 63 p. ISBN 80-7157-246-2.
SLYOVÁ, D. Praktická příručka jezdectví : Úplný kurs jezdectví - od počátku až po dosažení dokonalosti. 1st ed. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. 160 p. ISBN 80-7237-016-2.
GOHL, C. -- BRŮNOVÁ, K. Jezdectví: život kolem koní. 1st ed. Praha: Granit, 1997. 152 p. ISBN 80-85805-53-7.
BLÁHA, K. Jezdectví. 1st ed. Brno: VŠZ v Brně, 1984. 88 p.
Jezdectví a dostihový sport. 1st ed. Praha: SZN, 1977. 338 p. Živočišná výroba.
GOTTHARDOVÁ, L. Jezdectví do kapsy. 1st ed. Praha: b.n., 1994. 93 p. ISBN 80-213-0166-X.
HERMSEN, J. Kůň a jezdecký sport. Praha: Rebo, 1997. 144 p. ISBN 80-85815-70-2.
MATOUŠEK, V. Sport s koňmi. b.m.n: 1996. 176 p.
Učebnice jezdectví - Díl 2 : Vzdělávání pro pokročilé. 1st ed. Praha: 2000. 76 p. ISBN 80-238-4953-0.
Učebnice jezdectví a vozatajství - 1.díl: Základní výcvik jezdce a koně. 1st ed. Praha: SAGA, 1998. 196 p. ISBN 80-86133-17-6.
Skokové ježdění. 1st ed. Praha: Brázda, 1998. 359 p. ISBN 80-209-0277-5.
Škola jezdectví: naučte se jezdit se skutečnou jezdeckou školou. 1st ed. Praga: Slovart, 2004. 47 p. ISBN 80-7209-638-9.

Recommended:
DOBEŠ, J. Jízda na koni. Praha, Olympia 1986, 209 s.
Pravidla jezdeckého sportu. Praha, Česká jezdecká federace 2005, www.cjf.cz

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Žabčice


Last modification made by Ing. Michal Karhánek on 11/20/2019.

Type of output: