Sylabus předmětu DMV - Diagnostika motorových vozidel (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DMV
Název v jazyce výuky: Diagnostika motorových vozidel
Název česky: Diagnostika motorových vozidel
Název anglicky: Motor Vehicles Diagnostics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Motorová vozidla nebo Údržba a opravy strojů nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na získání znalostí teorie a metod aplikace technické diagnostiky motorových vozidel a jejich jednotlivých konstrukčních skupin, seznámení s diagnostickými přístroji a tendencemi vývoje diagnostiky motorových vozidel. Tyto znalosti jsou nutné pro optimální rozhodování o potřebě a rozsahu oprav, pro zajištění hospodárnosti a ekologičnosti jejich provozu a pro řízení servisních a opravárenských provozů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do diagnostiky motorových vozidel (dotace 1/0)
 
a.Diagnostika v rozličných oblastech lidské činnosti.

2.Systémy diagnostiky motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.Pojmy a definice technické diagnostiky.
b.Objektivní a subjektivní metody diagnostiky.
c.Diagnostické systémy, modely a postupy.
d.Prosté a diagnostické postupy vztažené na konkrétní závadu, návrh optimálního postupu za použití dostupných prostředků.

3.Diagnostika zážehových motorů a měření exhalací. (dotace 2/3)
 
a.Diagnostika mechanických částí motoru.
b.Technická endoskopie.
c.Měření výkonu zážehových motorů s vyhodnocením výsledků.
d.Metody stanovení kompresních tlaků motoru.
e.Kavalita procesu spalování -- měření škodlivin ve výfukových plynech.

4.Diagnostika a seřizování zapalovací soustavy a technického stavu elektropříslušenství. (dotace 2/3)
 
a.Diagnostika bateriového zapalování.
b.Metody testování elektronických typů zapalování.
c.Oscilogramy primárního a sekundárního okruhu zapalování.
d.Diagnostika snímačů a akčních členů zapalování.

5.Diagnostika palivové soustavy zážehových motorů. (dotace 2/2)
 
a.Symptomy závad v palivových soustavách zážehových motorů.
b.Diagnostika zpětnovazební regulace směsi.
c.Diagnostika katalytických systémů.
d.Diagnostika systémů přípravy směsi zážehových motorů v provozních podmínkách simulovaných na válcovém dynamometru.
e.Sledování Readiness kódů v závislosti na provozních podmínkách.
f.Funkční testy systémů řízení motoru.

6.Diagnostika vznětových motorů a měření exhalací. (dotace 2/3)
 
a.Diagnostika mechanických komponent vznětového motoru.
b.Měření exhalací dle metodiky SME.
c.Hodnocení procesu spalování při simulovaném zatížení na válcovém dynamometru.
d.Měření výkonu motoru jako diagnostického parametru.
e.Diagnostika systémů redukce pevných částic.

7.Diagnostika palivové soustavy vznětových motorů. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika systému vstřikování -- řadová čerpadla.
b.Diagnostika systému vstřikování -- rotační čerpadla.
c.Zkoušení vstřikovačů.
d.Diagnostika elektronicky řízených systémů vstřikování Common Rail.
e.Postupy zkoušení systémů PDE.
f.Kompresní test s použitím volání funkčního test řízení vstřikování.

8.Diagnostika hydraulických a pneumatických soustav motorových vozidel. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika pneumatických systémů brzd a odpružení nákladních vozidel.
b.Diagnostika hydraulických systémů ovládání spojek.
c.Diagnostika hydropneumatického odpružení.

9.Diagnostika podvozků motorových vozidel a vozidlových brzd. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika mechanických částí podvozků - náprav, řízení, brzd.
b.Diagnostika regulace elektrických a elektrohydraulických posilovačů řízení.
c.Geometrie řízení.
d.Kola a vyvažování kol.
e.Diagnostika tlumičů a odpružení.
f.Diagnostika brzdové soustavy.
g.Testy systémů ABS, resp. ESP, DSR apod. v závislosti na integraci ve vozidle.

10.Vibrodiagnostika (dotace 1/1)
 
a.Signálová analýza - užití DFT a FFT.
b.Analýza vibrací.
c.Akustické signály.

11.Diagnostika elektronických systémů motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.Diagnostické postupy akčních členů
b.Dignostika senzorové techniky a senzorových clusterů.
c.Paralelní diagnostika -- simulace signálů.
d.Diagnostika palubních sítí -- CAN-BUS, LIN.
e.Rušivé veličiny v komunikačních sítích.

12.Palubní diagnostika (dotace 2/2)
 
a.Palubní diagnostika OBD.
b.Protokoly palubní diagnostiky.
c.Virtuální diagnostika OBD - programové prostředí.

13.Ekologické a ekonomické aspekty diagnostiky motorových vozidel a tendence vývoje. (dotace 1/0)
 
a.Hodnocení ekonomické efektivity diagnostiky.
b.Ekologická zátěž diagnostických postupů.

14.Inovace v diagnostice motorových vozidel (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Prognostické schopnosti v technických disciplínách.
-Schopnosti testování technických systémů.
-Student ovládá práci s diagnostickými přístroji.
-Student umí vytvořit diagnostické postupy pro vozidlové systémy.
-Student získá dovednost v měření a vyhodnocení základních parametrů vozidlových systémů
-Základní schopnosti systémového inženýrství.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení4 h
     laboratorní práce20 h
     odborná exkurze4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h
     příprava na průběžný test16 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe18 h
     zpracování projektů24 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních (80%) a dále vypracováním semestrálního projektu na vybrané téma. Zkouška je písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 30 otázek, přičemž pro splnění je nutné získat minimálně 17 bodů z 30 možných. Následuje ústní zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVLK, F.Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémyBrnoFrantišek Vlk200580-239-3717-0
ZRIBBENS, W.Understanding Automotive ElectronicsElsevier Science (USA)20030-7506-7599-3
ZDIETSCHE, K. -- REIF, K.Automotive handbook : Bosch - invented for lifeChichesterJohn Wiley2011978-1-119-97556-4
DŠTĚRBA, P. -- ČUPERA, J.AutoelektronikaBrnoComputer Press, a.s.2010978-80-251-2414-7
DČUPERA, J. -- ŠTĚRBA, P.Automobily - Diagnostika motorových vozidel IBrnoAvid, s.r.o., Brno2007978-80-903671-9-7
DPejša, L. a kol., Technická diagnostika, Praha: Skriptum ČZU, 1995 ISBN 80-213-0249-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: