Sylabus predmetu BCSE - Bakalářský seminář (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BCSE
Název v jazyce výuky: Bakalářský seminář
Název česky: Bakalářský seminář
Název anglicky: Workshop for Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je napomoci studentům s výběrem mezioborového tématu pro obor Agrobyznys a seznámit studenty s požadavky a atributy tvorby bakalářských prací včetně vhodného time managementu. Student zároveň získává kompetenci s prací s informačními zdroji.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky. (dotace 0/2)
2.Požadavky na závěrečné práce v obecném kontextu. (dotace 0/2)
3.Volba vhodných témat dle profilu absolventa oboru Agrobyznys – mezioborové propojení. (dotace 0/1)
4.Specifické požadavky na závěrečné práce v rámci AF MENDELU a oboru Agrobyznys. (dotace 0/2)
5.Informační zdroje a práce s nimi. (dotace 0/2)
6.Etika publikování. (dotace 0/1)
7.Citování informačních zdrojů. (dotace 0/2)
8.Metodické přístupy k řešení závěrečných prací. (dotace 0/2)
9.Vhodné prostředky pro tvorbu prací. (dotace 0/1)
10.Typografické zásady tvorby textů a grafické úpravy práce. (dotace 0/2)
11.Časový harmonogram tvorby prací. (dotace 0/1)
12.Tvorba osnovy závěrečné práce na základě konkrétního zadání. (dotace 0/2)
13.Samostatné konzultace a kolektivní prezentace vytvořených modelových osnov. (dotace 0/2)
14.Zásady obhajoby práce. (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení24 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava prezentace2 h
     zpracování protokolů4 h
Celkem32 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočtem - požadavkem je zpracování prezentace vybraných témat BP a protokol s návrhem osnovy práce, abstraktu a ukázkami citací literatury.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFRANCÍREK, F.Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)PrahaIngenio et Arti2012978-80-905287-1-0
ZKATUŠČÁK, D. -- DROBÍKOVÁ, B. -- PAPÍK, R.Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumentyNitraEnigma2008978-80-89132-70-6
DKUBÁTOVÁ, H.Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručkaOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2007978-80-244-1589-5
DVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: