Sylabus předmětu AJSP2 - Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2 (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AJSP2
Název v jazyce výuky: World Language - English Intermediate Course 2
Název česky: Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2
Název anglicky: World Language - English Intermediate Course 2
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, zkoušející)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
 
Zaměření předmětu:
Cílem kurzu je upevnit a rozšířit znalosti angličtiny a zlepšit komunikační dovednosti studentů v cizím jazyce. V kurzu je kladen důraz na porozumění textu a porozumění slyšenému slovu. Dále by měl student být schopen ústní komunikace a písemného projevu na středně pokročilé úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.Using innovation (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect
b.Vocabulary: Water footprint; noun formation
c.Work skills: Presentations 2 - structuring a talk
d.Functions: Describing problems and finding solutions

2.Work styles and careers (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Zero, 1st, and 2nd Conditional
b.Vocabulary: Money and finance
c.Work skills: Emails 2 - job applications
d.Functions: Discussing and reaching agreement

3.Psaní (dotace 0/4)
4.Processes (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Passives; Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, will
b.Vocabulary: Product journey
c.Work skills: Time management
d.Functions: Checking understanding and clarifying

5.The business of sport (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Relative clauses
b.Vocabulary: Describing personal qualities
c.Work skills: Job interviews
d.Functions: Changing plans

6.Great partnerships (dotace 0/4)
 
a.Grammar: 3rd Conditional; should / shouldn't have
b.Vocabulary: Changing careers; -ing vs infinitive
c.Work skills: Teleconferencing and videoconferencing
d.Functions: Catching up

7.Závěrečný test (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí.
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost zpracovávat a obratně využívat informace v cizím jazyce.
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení24 h0 h
     konzultace3 h4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku14 h28 h
     příprava na průběžné hodnocení5 h14 h
     příprava na průběžný test5 h10 h
     příprava prezentace5 h0 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Způsob ukončení: zápočet a ústní zkouška
Zápočet: vypracování písemného úkolu (max. 10 bodů), závěrečný test vycházející z probraného učiva (max. 40 bodů)
Ústní zkouška (max. 50 bodů)
K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat z každé části (prezentace, test, zkouška) aspoň 60%.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHARDING, K. -- LANE, A.International express: intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROMOxford University Press2014978-0-19-459786-9
ZHASHEMI, L. -- THOMAS, B.Grammar for first certificate with answers: self-study grammar reference and practiceCambridgeCambridge University Press2008978-0-521-69087-4
ZREDMAN, S.English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediateCambridgeCambridge University Press2009978-0-521-01171-6
ZMURPHY, R.English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answersCambridgeCambridge University Press20040-521-53762-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: