Sylabus předmětu AJSP2 - Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2 (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AJSP2
Název předmětu česky: Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2
Název předmětu anglicky:
World Language - English Intermediate Course 2
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, zkoušející)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Z5 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
15.00-16.50
Z26 (ČP II.)R. HajslerováCvičení
Každý týden
22
Pondělí
15.00-16.50
Z5 (ČP II.)I. Malovičová
Cvičení
Každý týden22
Pondělí
17.00-18.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden22
Úterý
11.00-12.50
Z25 (ČP II.)
I. Malovičová
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
13.00-14.50
Z26 (ČP II.)CvičeníKaždý týden
22
Úterý
15.00-16.50
Z26 (ČP II.)
D. KovářováCvičeníKaždý týden22
Úterý
15.00-16.50
Z25 (ČP II.)L. Zouhar LudvíkováCvičení
Každý týden
22
Středa9.00-10.50Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
Středa
11.00-12.50
Z26 (ČP II.)
R. Hajslerová
Cvičení
Každý týden
22
Středa
13.00-14.50
Z26 (ČP II.)
R. Hajslerová
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
13.00-14.50Z5 (ČP II.)R. HajslerováCvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
15.00-16.50Z5 (ČP II.)R. Hajslerová
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kurzu je upevnit a rozšířit znalosti angličtiny a zlepšit komunikační dovednosti studentů v cizím jazyce. V kurzu je kladen důraz na porozumění textu a porozumění slyšenému slovu. Dále by měl student být schopen ústní komunikace a písemného projevu na středně pokročilé úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.Using innovation (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect
b.Vocabulary: Water footprint; noun formation
c.Work skills: Presentations 2 - structuring a talk
d.
Functions: Describing problems and finding solutions

2.
Work styles and careers (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Zero, 1st, and 2nd Conditional
b.Vocabulary: Money and finance
c.
Work skills: Emails 2 - job applications
d.
Functions: Discussing and reaching agreement

3.Psaní (dotace 0/4)
4.
Processes (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Passives; Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, will
b.
Vocabulary: Product journey
c.Work skills: Time management
d.
Functions: Checking understanding and clarifying

5.The business of sport (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Relative clauses
b.
Vocabulary: Describing personal qualities
c.Work skills: Job interviews
d.Functions: Changing plans

6.
Great partnerships (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: 3rd Conditional; should / shouldn't have
b.
Vocabulary: Changing careers; -ing vs infinitive
c.
Work skills: Teleconferencing and videoconferencing
d.Functions: Catching up

7.
Závěrečný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
konzultace
3 h4 h
příprava na zkoušku
14 h
28 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
14 h
příprava na průběžný test
5 h
10 h
příprava prezentace
5 h
0 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Způsob ukončení: zápočet a ústní zkouška
Zápočet: vypracování písemného úkolu (max. 10 bodů), závěrečný test vycházející z probraného učiva (max. 40 bodů)
Ústní zkouška (max. 50 bodů)
K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat z každé části (prezentace, test, zkouška) aspoň 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HARDING, K. -- LANE, A. International express: intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459786-9.
HASHEMI, L. -- THOMAS, B. Grammar for first certificate with answers: self-study grammar reference and practice. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 259 s. Cambridge books for Cambridge exams--. ISBN 978-0-521-69087-4.
REDMAN, S. English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 263 s. ISBN 978-0-521-01171-6.
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 0-521-53762-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: