Sylabus předmětu AJSP1 - Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AJSP1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
Název předmětu anglicky:
World Language - English Intermediate Course 1
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, zkoušející)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Angličtina 2 a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Angličtina K 2 a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Z26 (ČP II.)
D. KovářováCvičení
Každý týden
22
Pondělí
11.00-12.50
Z5 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
13.00-14.50
Z25 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
14.00-15.50
ZFAC1 (Led)
L. Hasíková
Cvičení
Každý týden
40
Úterý
9.00-10.50
Z25 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden22
Úterý11.00-12.50Z5 (ČP II.)CvičeníKaždý týden
22
Úterý13.00-14.50Z25 (ČP II.)Cvičení
Každý týden
22
Středa
15.00-16.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
Sobota8.00-12.50ZFAC1 (Led)L. Zouhar LudvíkováCvičení
Nepravidelně
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kurzu je upevnit a rozšířit znalosti angličtiny a zlepšit komunikační a prezentační dovednosti studentů v cizím jazyce. V kurzu je kladen důraz na porozumění textu a porozumění slyšenému slovu. Dále by měl student být schopen ústní komunikace a písemného projevu na středně pokročilé úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.
Making connections (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Present Simple and Present Continuous
b.
Vocabulary: Social networks and the internet
c.Work skills: Writing a professional profile
d.
Functions: Networking

2.
International Design (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Past Simple; Present Perfect Simple a Present Perfect Continuous
b.
Vocabulary: Starting a new business; phrasal verbs
c.Work skills: Team meetings
d.
Functions: Checking progress; delegating tasks

3.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
4.
Future lifestyles (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: will, may, might, be likely / possible
b.
Vocabulary: The speed of change; describing cause and effect
c.
Work skills: Emails - confirming arrangements
d.Functions: Making arrangements

5.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
6.
Heritage (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Making comparisons
b.
Vocabulary: City descriptions; -ing vs -ed adjectives
c.
Work skills: Presentations - using visual aids
d.
Functions: Giving opinions

7.
Prezentace studentů (dotace 0/2)
8.
Fashion and function (dotace 0/4)
 
a.
Grammar: Modal and related verbs: have to, must, need to, be allowed to, can
b.Vocabulary: Colours and colour idioms; prefixes
c.
Work skills: Telephoning
d.
Functions: Giving advice and suggestions

9.
Závěrečný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení
28 h0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Způsob ukončení: zápočet
Zápočtový test vycházející z probraného učiva; minimální skóre je 60%. Podmínkou připuštění k testu je prezentace přednesená na hodině v průběhu semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HARDING, K. -- LANE, A. International express: intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459786-9.

Doporučená:
HASHEMI, L. -- THOMAS, B. Grammar for first certificate with answers: self-study grammar reference and practice. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 259 s. Cambridge books for Cambridge exams--. ISBN 978-0-521-69087-4.
English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 978-0-521-53762-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-KA Krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-RSZ Realizace a správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: