Sylabus předmětu AJP1 - Světový jazyk - angličtina pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AJP1
Název v jazyce výuky: World Language - English Advanced Course 1
Název česky: Světový jazyk - angličtina pokročilí 1
Název anglicky: World Language - English Advanced Course 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Angličtina 2 a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Angličtina K 2 a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je upevnění získaných znalostí a zdokonalení ve všech dovednostech, t.j. čtení, mluvení, psaní a poslech intenzivním procvičováním témat každodenního života. Výuka předmětu je založena na využití moderních metod s hlavním důrazem na prohloubení jazykových dovedností a kompetencí. Jsou procvičovány schopnosti najít hlavní myšlenku vyslechnutého i psaného sdělení a dovednosti skimming a scanning.
 
Obsah předmětu:
1.Social Media (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Tense review
b.Vocabulary: Prefixes
c.Work skills: Conversational strategies
d.Functions: Making a good impression

2.Resources (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Perfect tenses
b.Vocabulary: Rules and limits
c.Work skills: Report writing
d.Functions: Checking and clarifying

3.Psaní (dotace 0/4)
4.Work-life balance (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Relative clauses
b.Vocabulary: Suffixes and collocations
c.Work skills: Dynamic presentations
d.Functions: Hedging, contrasting, and generalizing

5.Providing a service (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Narrative tenses
b.Vocabulary: Gerunds and infinitives
c.Work skills: Being assertive
d.Functions: Handling complaints

6.Looking into the future (dotace 0/4)
 
a.Grammar: Future tenses
b.Vocabulary: Future expressions
c.Work skills: Describing graphs
d.Functions: Problems and solutions

7.Zápočtový test (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí.
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost zpracovávat a obratně využívat informace v cizím jazyce.
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Celkem28 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování písemného úkolu během semestru
Zápočtový test (minimální skóre v testu 60%); požadované znalosti v rozsahu probrané látky
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZAPPLEBY, R. -- WATKINS, F.International express: upper intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROMOxford University Press2014978-0-19-459787-6
DEnglish vocabulary in use: pre-intermediate & intermediateCambridgeCambridge University Press20040-521-01171-X
DO'DELL, F.English vocabulary in use: upper-intermediateCambridgeCambridge University Press20030-521-66435-7
DMURPHY, R.English Grammar in UseCambridgeCambridge University Press200405-2153-762-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: