Sylabus predmetu EMMA - Ekonomicko-matematické metody v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EMMA
Název v jazyce výuky: Economic-mathematical Methods
Název česky: Ekonomicko-matematické metody v AJ
Název anglicky: Economic-mathematical Methods
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (garant)
Výchozí předměty: Matematika I v AJ nebo Matematika I
 
Zaměření předmětu:
To learn, how to formulate, solve and interpret models of typical problems. For solving will be used linear programming and network analysis methods.
 
Obsah předmětu:
1.Principles of economic mathematical methods, Linear programming problem (LP). (dotace 6/6)
 
a.Formulation of basic terms, relation to system theory and mathematical modelling.
b.Linear programming problem (LP) formulation, its properties, geometric and economic interpretation of LP solution.
c.Duality.

2.Simplex method. (dotace 5/5)
 
a.Principle and algorithm of simplex method.
b.Initial basic solution, simplex table, sensitivity analysis.
c.Dual simplex method

3.Distribution problems. (dotace 5/5)
 
a.Transportation problems and methods of its solution.
b.Assignment problem, Travelling salesman problem.

4.Special LP problems. (dotace 3/3)
 
a.Goal programming.
b.Integer programming.
c.Multicriterial optimization.

5.Graph optimization. (dotace 5/5)
 
a.Basic terms of graph theory.
b.Shortest path method, Minimal spanning tree, Maximal flow, Critical path method

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen podle charakteru problému zvolit vhodnou metodu a problém vyřešit.
-Student si osvojí základní terminologii operačního výzkumu a s její pomocí umí popsat postup řešení daného problému.
-Student umí správně sestavit matematický nebo grafický model řešeného problému.
-Student umí srozumitelně interpretovat výsledek řešení problému.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h
     příprava na průběžné hodnocení84 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Written test (including theoretical and practical part) at the end of the course. Additional requirements (attendance, seminar work, etc..) are not set. Students can take on the exam calculator. To pass the exam, students must obtain at least 55% of available points.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSTEVENSON, W J. -- OZGUR, C.Introduction to management science with spreadsheetsBostonMcGraw-Hill/Irwin2007978-0-07-299066-9
DOptimization in operations researchUpper Saddle River, N.J.Prentice Hall0-02-398415-5
DFÁBRY, J.Management sciencePrahaOeconomica200380-245-0586-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: