Sylabus předmětu ZDRKO - Dřevěné konstrukce (v AJ) (OP VVV) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZDRKO
Název předmětu česky: Dřevěné konstrukce (v AJ) (OP VVV)
Název předmětu anglicky:
Wooden Structures (OP VVV)
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět přináší studentům základní přehled dřevěných konstrukcí od jednoduchých objektů až po komplexní krovové konstrukce a dřevostavby. U jednotlivých skupin konstrukcí jsou shrnuty požadavky na ně kladené a zásady jejich návrhu. Nedílnou součástí je definice jakosti řeziva jako primárního materiálu a přehled spojů s vysvětlením principu jejich chování z hlediska přenosu sil.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy, normativní a legislativní požadavky na stavby s nosnou konstrukcí ze dřeva. (dotace 2/1)
2.
Konstrukční řezivo – vady ovlivňující jakost konstrukčního řeziva, vizuální a přístrojové třídění. (dotace 2/1)
3.
Spoje dřevěných konstrukcí (tradiční tesařské spoje, spoje s kovovými prvky, lepené spoje). (dotace 2/1)
4.
Dřevěné prvky a jednoduché dřevěné konstrukce. (dotace 2/1)
5.
Dřevěné stavby. (dotace 10/5)
 
a.
Zakládání staveb, druhy a typy zakládání, požadavky.
b.Konstrukční systémy dřevostaveb – vývoj, rozdělení, terminologie.
c.
Rámové dřevostavby a skeletové konstrukce – konstrukce, požadavky, zásady návrhu.
d.
Masivní stavby ze dřeva (roubené stavby, moderní masivní dřevostavby) – konstrukce, požadavky, zásady návrhu.
e.
Stropy (konstrukce tradiční a novodobé) – požadavky, zásady návrhu.

6.
Konstrukce zastřešení. (dotace 6/3)
 
a.
Tvary střech, vývoj střech a jejich nosných konstrukcí.
b.
Krovy pro různá rozpětí, konstrukční prvky krovů a jejich funkce.
c.Vazníky, jejich konstrukční prvky, prostorová stabilita.

7.
Dřevěné mosty: vývoj, rozdělení, terminologie a základní požadavky. (dotace 2/1)
8.
Lesní stavby (mostky, posedy, krmelce aj.) a ostatní dřevěné konstrukce. (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
práce v terénu
8 h
příprava na zkoušku33 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
zpracování projektů
35 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je návrh konstrukce jednoduché dřevostavby. Zkouška je písemná a ústní a má za cíl ověřit schopnost studenta samostatně navrhnout vybranou konstrukci vč. spojů a jednotlivých prvků, u nichž mu musí být zřejmá jejich funkce (délka trvání cca 90 min).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Timber buildings: low-energy constructions. 2. vyd. Bolzano university press, 2010. 175 s. ISBN 978-88-6046-033-2.
METTEM, C J. Timber bridges. Spon Press, 2011. 176 s. ISBN 978-0-415-57796-0.
Traditional construction for a sustainable future. Spon Press, 2011. 373 s. ISBN 9780415467568.
HERZOG, T. a kol. Timber construction manual. 1. vyd. Basel: Birkhäuser, 2008. 375 s. ISBN 978-3-7643-7025-1.
THALLON, R. Graphic guide to frame construction: details for builders and designers. Newtown, CT: Taunton Press, 240 s. ISBN 1-56158-353-7.

Doporučená:
BENSON, T. The timber-frame home: design, construction, finishing. 2. vyd. Newtown, CT: Taunton Press, 234 s. ISBN 1-56158-129-1.
JODIDIO, P. Wood architecture now! = Holz = Bois. Cologne: Taschen, 2013. 416 s. ISBN 978-3-8365-3593-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: