Sylabus předmětu ZDRKO - Dřevěné konstrukce (v AJ) (OP VVV) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZDRKO
Název v jazyce výuky: Wooden structures
Název česky: Dřevěné konstrukce (v AJ) (OP VVV)
Název anglicky: Wooden Structures (OP VVV)
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět přináší studentům základní přehled dřevěných konstrukcí od jednoduchých objektů až po komplexní krovové konstrukce a dřevostavby. U jednotlivých skupin konstrukcí jsou shrnuty požadavky na ně kladené a zásady jejich návrhu. Nedílnou součástí je definice jakosti řeziva jako primárního materiálu a přehled spojů s vysvětlením principu jejich chování z hlediska přenosu sil.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy, normativní a legislativní požadavky na stavby s nosnou konstrukcí ze dřeva. (dotace 2/1)
2.Konstrukční řezivo – vady ovlivňující jakost konstrukčního řeziva, vizuální a přístrojové třídění. (dotace 2/1)
3.Spoje dřevěných konstrukcí (tradiční tesařské spoje, spoje s kovovými prvky, lepené spoje). (dotace 2/1)
4.Dřevěné prvky a jednoduché dřevěné konstrukce. (dotace 2/1)
5.Dřevěné stavby. (dotace 10/5)
 
a.Zakládání staveb, druhy a typy zakládání, požadavky.
b.Konstrukční systémy dřevostaveb – vývoj, rozdělení, terminologie.
c.Rámové dřevostavby a skeletové konstrukce – konstrukce, požadavky, zásady návrhu.
d.Masivní stavby ze dřeva (roubené stavby, moderní masivní dřevostavby) – konstrukce, požadavky, zásady návrhu.
e.Stropy (konstrukce tradiční a novodobé) – požadavky, zásady návrhu.

6.Konstrukce zastřešení. (dotace 6/3)
 
a.Tvary střech, vývoj střech a jejich nosných konstrukcí.
b.Krovy pro různá rozpětí, konstrukční prvky krovů a jejich funkce.
c.Vazníky, jejich konstrukční prvky, prostorová stabilita.

7.Dřevěné mosty: vývoj, rozdělení, terminologie a základní požadavky. (dotace 2/1)
8.Lesní stavby (mostky, posedy, krmelce aj.) a ostatní dřevěné konstrukce. (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     práce v terénu8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku33 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
     zpracování projektů35 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je návrh konstrukce jednoduché dřevostavby. Zkouška je písemná a ústní a má za cíl ověřit schopnost studenta samostatně navrhnout vybranou konstrukci vč. spojů a jednotlivých prvků, u nichž mu musí být zřejmá jejich funkce (délka trvání cca 90 min).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZTimber buildings: low-energy constructionsBolzano university press2010978-88-6046-033-2
ZMETTEM, C J.Timber bridgesSpon Press2011978-0-415-57796-0
ZTraditional construction for a sustainable futureSpon Press20119780415467568
ZHERZOG, T. a kol.Timber construction manualBaselBirkhäuser2008978-3-7643-7025-1
ZTHALLON, R.Graphic guide to frame construction: details for builders and designersNewtown, CTTaunton Press1-56158-353-7
DBENSON, T.The timber-frame home: design, construction, finishingNewtown, CTTaunton Press1-56158-129-1
DJODIDIO, P.Wood architecture now! = Holz = Bois.CologneTaschen2013978-3-8365-3593-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: