Sylabus predmetu EP-AJ - Pedagogická psychologie (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EP-AJ
Název v jazyce výuky: Pedagogická psychologie
Název česky: Pedagogická psychologie
Název anglicky: Educational Psychology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je objasnit a pochopit východiska, souvislosti a důsledky vybraných poznatků z oblasti psychologie učení, vyučování a výchovy pro realizaci kvalitní výukové činnosti učitele střední školy.
 
Obsah předmětu:
1.Podmínky a obecné zákony učení (dotace 2/1)
2.Strukturování učiva, vyučovací a učební strategie (dotace 4/2)
3.Výsledky, druhy a styly učení (dotace 6/3)
4.Motivace žáků k učení a jejich autoregulace (dotace 2/1)
5.Kontrola a hodnocení žáků střední školy (dotace 2/1)
6.Psychologické základy didaktických a výchovných zásad (dotace 2/1)
7.Psychologické aspekty výchovy, sebevýchovy, převýchovy a kázně žáků středních škol (dotace 4/2)
8.Neprospívání a zvládání školní zátěže žáků (dotace 2/1)
9.Formativní vlivy působící na osobnost žáka (dotace 4/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku98 h124 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Dva individuální úkoly na témata: Zvládání školní zátěže žáka střední školy a Řešení kázeňských problémů na střední škole; ústní zkouška zaměřená na základní tematické celky psychologie učení, psychologie vyučování a psychologie výchovy
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZČÁP, J. -- MAREŠ, J.Psychologie pro učitelePrahaPortál2007978-80-7367-273-7
ZFONTANA, D.Psychologie pro školní praxiPrahaPortál2010978-80-7367-725-1
ZKUCHARSKÁ, A. -- BENDL, S.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologiePrahaUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta2008978-80-7290-366-5
ZLINHARTOVÁ, D.Psychologie pro učiteleBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-222-4
ZURBANOVSKÁ, E.Sociální a pedagogická psychologieOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci200680-244-1410-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 2. 2019.

Typ výstupu: