Sylabus předmětu SE-AJ - Etika učitelství (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SE-AJ
Název v jazyce výuky: Etika učitelství
Název česky: Etika učitelství
Název anglicky: School Ethics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Přispět k hodnotové orientaci studenta v budoucí pedagogické činnosti a podpořit studentovu schopnost činit kvalifikovaná rozhodnutí týkající se etických problémů, se kterými se může setkat během své pedagogické praxe.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmosloví a elementární morální kategorie klasické etiky; (dotace 1/1)
2.Vybrané teorie etiky; (dotace 1/1)
3.Praktická etická stránka pedagogické profese; (dotace 6/6)
4.Názorné uplatnění etických teorií v pedagogické praxi. (dotace 6/6)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku26 h40 h
     příprava prezentace15 h0 h
     zpracování seminární práce15 h36 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
Prezentace předem připravené případové studie v rozsahu 5 normostran na předem zadané téma etiky učitelství.
Odevzdané případové studie budou slovně a bodově ohodnoceny, a to jak z hlediska obsahového, tak i z hlediska formální úpravy.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDOROTÍKOVÁ, S.Profesní etika učitelstvíPrahaKarlova univerzita2003978-80-7399-827-1
ZŘEZNÍČEK, J.Didaktika a učitelská etika v praxiPrahaUK200480-7290-149-4
DFISCHER, O.Etika pro sociální práciPrahaJabok2008978-80-904137-3-3
DNEČASOVÁ, M.Úvod do filozofie a etiky v sociální práciBrnoMU200180-210-2673-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 2. 2019.

Typ výstupu: