Sylabus predmetu HPO - Hospodářská politika II (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HPO
Název v jazyce výuky: Hospodářská politika II
Název česky: Hospodářská politika II
Název anglicky: Economic Policy II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s hospodářskou politikou na teoretické i praktické úrovni. Přednášky předmětu poskytnou studentům přehled současných teoretických přístupů k hospodářské politice včetně jejich praktické aplikace.
 
Obsah předmětu:
1.Ekonomický růst a jeho determinanty (dotace 4/2)
2.Redistribuce příjmů a příjmová nerovnost (dotace 4/2)
3.Trh práce a změny ve struktuře zaměstnanosti (dotace 4/2)
4.Fiskální politika & Velká recese (dotace 2/1)
5.Monetární politika & Velká recese (dotace 2/1)
6.Makroprudenční politika a její nástroje (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže zhodnotit oprávněnost vládních intervencí.
-Student je schopen zhodnotit hospodářsko-politickou strategii vlády.
-Student umí popsat hlavní problémy realizace hospodářské politiky.
-Student umí vysvětlit dopady hospodářsko-politických rozhodnutí.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku10 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h
     příprava na průběžný test8 h
Celkem70 h
 
Požadavky na ukončení:
Student během semestru vyplňuje autokorekční cvičení a současně musí být aktiviní na seminárních skupinách. Za obojí je hodnocen, kdy může získat max 140+40 = 180 bodů nebo min 84+4=88 bodů. Pokud u jednoho z AC dosáhne méně než 21 bodů, tak si dané AC může napsat v náhradním termínu. Zkouška je absolvována formo psaní eseje na zadané téma. Aby studen úspěšně absolvoval předmět musí ze všech tří aktivit (autokorekční cvičení, aktivita na semináři a eseje) získat přinejmenším 168 bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZACEMOGLU, D. -- ROBINSON, J A.Economic origins of dictatorship and democracyCambridge [u.a.]Cambridge Univ. Press2009978-0-521-67142-2
ZACEMOGLU, D.Introduction to modern economic growthPrincetonPrinceton University Press2009978-0-691-13292-1
ZPIKETTY, T.Capital in the Twenty-First Century-MA: Belknap Press2014
ZBARRO, R J.Macroeconomics: a modern approachMason, OHThomson South-Western20080-324-54567-3
ZMANKIW, N G.MacroeconomicsNew York, NYWorth Publishers2009978-1-4292-1887-0
ZBRYNJOLFSSON, E. -- MCAFEE, A.The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologiesNew YorkW.W. Norton & Co.978-0-393-23935-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 19. 8. 2019.

Typ výstupu: