Sylabus predmetu HPO - Hospodářská politika II (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HPO
Název předmětu česky: Hospodářská politika II
Název předmětu anglicky:
Economic Policy II
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
11.00-12.50
Q02A. FrancPřednáškaKaždý týden170
Pondělí
13.00-14.50
Q48
A. FrancCvičení
Sudý týden
30
Pondělí
13.00-14.50
Q48
Cvičení
Lichý týden
30
Úterý
11.00-12.50
Q48
A. Franc
Cvičení
Sudý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování kurzu by měl student být schopen popsat ekonomické důsledky hlavních nástrojů hospodářské politiky a podrobně vysvětlit transmisní kanály. Student by také měl být schopen vést kvalifikovanou diskusi o aktuálních ekonomických problémech a navrhnout možná řešení.
 
Obsah předmětu:
1.
Úloha státu v tržní ekonomice. Teoretické zdroje hospodářské politiky. (dotace 4/2)
2.
Vliv vnějšího prostředí na hospodářskou politiku (dotace 2/1)
3.Koordinace ekonomických aktivit. Význam institucí v hospodářské politice (dotace 2/1)
4.
Fiskální politika & Velká recese (dotace 4/2)
5.Monetární politika & Velká recese (dotace 4/2)
6.
Mezinárodní finanční integrace a kurzová politika (dotace 4/2)
7.
Daňová politika (dotace 2/0)
8.
Prorůstová politika (dotace 2/0)
9.Redistribuce příjmů a příjmová nerovnost (dotace 2/2)
10.
Trh práce a změny ve struktuře zaměstnanosti (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku33 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je získat minimálně 18 bodů z průběžné práce během semestru. Průběžná práce se skládá z aktivity na seminářích (max. 5 bodů) a písemného testu (max. 30 bodů). Zkouška má dvě části, student musí uspět u elektronického testu (získat 12 bodů z 20ti), aby se mohl účastnit ústní části zkoušky. V případě neúspěchu u ústní části student musí znovu opakovat elektronický test. Výsledné hodnocení zohledňuje průběžnou práci v semestru (váha 50 %).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BREINEK, P. Hospodářská politika II: středně pokročilý kurz. 2. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 161 s. ISBN 978-80-7375-647-5.
BÉNASSY-QUÉRÉ, A. -- JACQUET, P. -- PISANI-FERRY, J. Economic policy: theory and practice. New York, NY: Oxford University Press, 2019. 680 s. ISBN 978-0-19-091210-9.

Doporučená:
ACEMOGLU, D. Introduction to modern economic growth. Princeton: Princeton University Press, 2009. 990 s. ISBN 978-0-691-13292-1.
PIKETTY, T. Capital in the Twenty-First Century. -: MA: Belknap Press, 2014. 697 s.
MANKIW, N G. Macroeconomics. 7. vyd. New York, NY: Worth Publishers, 2009. 598 s. ISBN 978-1-4292-1887-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 9. 2019.

Typ výstupu: