Sylabus předmětu MI2A - Mikroekonomie II v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MI2A
Název předmětu česky:
Mikroekonomie II v AJ
Název předmětu anglicky:
Intermediate Microeconomics
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
Q22
L. Issever GrochováPřednáška
Každý týden
60
Čtvrtek11.00-12.50Q22L. Issever GrochováCvičení
Každý týden
46
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti mikroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Podstatná část předmětu se věnuje neoklasickému přístupu k rozhodování ekonomických subjektů, chování dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur. Součástí je přehled principů alternativních přístupů v oblasti mikroekonomie.
 
Obsah předmětu:
1.Chování spotřebitelů (dotace 12/10)
 
a.Neoklasický přístup
b.
Dualita
c.
Modifikace a rozšíření neoklasického přístupu
d.
Alternativní přístupy

2.Chování firem a tržní struktura (dotace 8/12)
 
a.
Teorie produkce
b.Nedokonale konkurenční tržní struktury
c.
Strategické chování firem
d.
Alternativní přístupy

3.
Trhy výrobních faktorů (dotace 4/4)
 
a.Dokonalá konkurence na trzích výrobních faktorů
b.Nedokonalá konkurence na trzích výrobních faktorů

4.
Všeobecná rovnováha a efektivnost (dotace 4/2)
 
a.
Walrasův přístup
b.
Edgeworthova teorie směny
c.Efektivnost alokace

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku
80 h
příprava na průběžné hodnocení
32 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti vypracovávají dvě dílčí písemné práce, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 25 bodů v součtu z 50 dostupných bodů. V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 25 bodů z 50 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 25 bodů z 50 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.
KRUGMAN, P R. -- WELLS, R. Microeconomics. New York: Worth Publishers, 2004. 537 s. ISBN 0-7167-5229-8.
BERGSTROM, T C. -- VARIAN, H R. Workouts in intermediate microeconomics. 8. vyd. New York: W.W. Norton, 562 s. ISBN 978-0-393-93515-8.

Doporučená:
REES, R. Microeconomics. 3. vyd. New York: Pearson Education, 2004. 738 s. ISBN 0-582-40487-8.
Advanced microeconomic theory. 2. vyd. Boston: Addison Wesley, 543 s. ISBN 0-321-20453-0.
LEE, D R. Microeconomics for MBAs: the economic way of thinking for managers. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 536 s. ISBN 978-0-521-19147-0.
Study guide to accompany Parkin microeconomics. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2010. 353 s. ISBN 978-0321-60911-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: