Sylabus predmetu JE1 - Angličtina 1, EI (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: JE1
Název v jazyce výuky: English 1, EI
Název česky: Angličtina 1, EI
Název anglicky: English 1, EI
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Hana Pospíšilová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na oblast informačních technologií. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti IT a seznámí se s různými odbornými texty.
 
Obsah předmětu:
1.Počítačoví uživatelé (dotace 0/2)
 
a.přítomný čas prostý a průběhový, stavová a dynamická slovesa

2.Architektura počítače (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý a průběhový
předminulý čas

3.Počítačové aplikace (dotace 0/2)
 
a.formy budoucího času: going to, present continuous, will/shall

4.Periferní zařízení (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný čas
minulý čas

5.Operační systémy (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný čas průběhový

6.Grafická uživatelská rozhraní (dotace 0/2)
 
a.druhý a třetí stupeň přídavných jmen

7.Aplikační programy (dotace 0/2)
 
a.modální slovesa must, have to, should

8.Multimédia (dotace 0/2)
 
a.modální slovesa must, may, might, can't

9.Sítě (dotace 0/2)
 
a.modální slovesa can, could, be able to

10.Internet (dotace 0/2)
 
a.1. a 2. podmínková věta

11.Opakování (dotace 0/2)
 
a.lekce 1-5

12.Opakování (dotace 0/2)
 
a.lekce 6-10

13.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.zápočtový test

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Týmová práce
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit středně pokročilých interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku7 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 60 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Poslední výukový týden semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná. Student si musí případnou absenci nahradit vypracováním písemné práce na zadané odborné téma.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZOxford English for Computing: Answer BookOxfordOxford University Press19960-19-457388-5
ZGLENDINNING, E H. -- MCEWAN, J.Oxford English for Information TechnologyOxfordOxford University Press2006978-0-19-457492-1
ZLATHAM-KOENIG, C. -- OXENDEN, C.New English File Intermediate Student's BookOxford University PressOxford2007978-0-194-51910-6
DMURPHY, R.English Grammar in UseCambridgeCambridge University Press200405-2153-762-2
DESTERAS, S R.Infotech English for Computer UsersCambridgeCambridge University Press20080-521-7-0301-8
DHYNEK, J.Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech Czech-English dictionary of computer science and information technologyPlzeňFraus200080-7238-070-2
DKŘÍŽ, J.Velký frekvenční slovník počítačů 2003OstravaMontanex200280-7225-094-9
DAnglicko-český, česko-anglický velký slovník: ...nejen pro překladateleLingea2010978-80-87062-85-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: