Sylabus předmětu VA1 - Výpočetní technika a algoritmizace I (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VA1
Název předmětu česky:
Výpočetní technika a algoritmizace I
Název předmětu anglicky:
Computer Technology and Algorithms I
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (cvičící, zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Roman Valovič (cvičící, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborRočník
Skupina
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí11.00-12.50Q08
B-EM-SE
B-EM-MCR
1
1
2
4
J. TřináctýCvičeníLichý týden25
Pondělí
11.00-12.50
Q08
B-HPS-F
1
2
Cvičení
Sudý týden
20
Pondělí15.00-16.50
Q08
B-EM-MO
1
4
Cvičení
Lichý týden20
Pondělí
15.00-16.50
Q08B-EM-MO
1
1
J. Třináctý
Cvičení
Sudý týden
20
Úterý
7.00-8.50
Q09
B-EM-MCR
 
1
2
3
 
CvičeníSudý týden20
Úterý
7.00-8.50Q09
B-EM-ME
 
1
2
3
 
J. Třináctý
Cvičení
Lichý týden20
Úterý
11.00-12.50
Q05
B-EM-ME
 
1
2
2
 
CvičeníLichý týden
20
Úterý
13.00-14.50Q01B-HPS-F
B-EM-ME
 
1
1
2
 
 
 
PřednáškaKaždý týden361
Úterý15.00-16.50
Q05
B-HPS-F
 
1
2
3
 
Cvičení
Sudý týden
20
Úterý
15.00-16.50Q05B-EM-ME
 
1
2
6
 
Cvičení
Lichý týden
20
Středa
7.00-8.50
Q08B-EM-ME
 
1
2
5
 
S. ZerdalogluCvičení
Sudý týden
20
Středa
9.00-10.50
Q07
B-EM-MCR
 
1
2
2
 
Cvičení
Sudý týden
20
Středa
9.00-10.50
Q07
B-EM-SE
 
1
2
1
 
J. TurčínekCvičeníLichý týden20
Středa13.00-14.50
Q06
B-HPS-F
 
1
2
1
 
CvičeníSudý týden
20
Středa13.00-14.50
Q06
B-EM-ME
 
1
2
1
 
Cvičení
Lichý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50
Q05
B-EM-MO
 
1
2
2
 
R. Valovič
Cvičení
Sudý týden
20
Čtvrtek11.00-12.50Q09B-EM-MO
 
1
2
3
 
Cvičení
Sudý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50
Q09
B-EM-MCR
 
1
2
1
 
J. Dannhoferová
Cvičení
Lichý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50
Q05
B-EM-ME
 
1
2
7
 
Cvičení
Lichý týden
20
Čtvrtek
13.00-14.50
Q03B-EM-SE
B-EM-MO
B-EM-MCR
1
1
1
 
 
 
P. Jedlička, N. Chalupová, S. Zerdaloglu
Přednáška
Každý týden
220
Pátek7.00-8.50
Q05
B-HPS-F
B-EM-ME
1
1
4
10
S. ZerdalogluCvičení
Sudý týden
25
Pátek
7.00-8.50
Q05
B-EM-ME
1
4
Cvičení
Lichý týden
20
Pátek9.00-10.50Q05
B-EM-ME
1
9
Cvičení
Sudý týden20
Pátek9.00-10.50
Q05
B-EM-ME
 
1
2
8
 
CvičeníLichý týden20
Sobota
8.00-11.50
Q22
B-EM-ME
 
 
 
1
1
2
3
71
 
 
 
P. Jedlička, N. Chalupová
Přednáška
Nepravidelně
60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá přehled o technickém a programovém vybavení osobních počítačů a sítí. Seznámí se s možnostmi a způsoby využívání výpočetní techniky v profesním životě, osvojí si jejich praktické využívání a procvičí si práci v počítačové síti. Předmět svým rozsahem pokrývá moduly M2, M3, M4, M6, M7 a M12 mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL (viz www.ecdl.cz) a poskytuje plnou přípravu k případnému získání Certifikátu ECDL Start (digitální gramotnost) a základ k získání Certifikátu ECDL (digitální kvalifikace).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
 
a.Základní pojmy a principy
b.Typy dat, možnosti zpracování

2.
Základy operačních systémů (dotace 8/10)
 
a.
Práce v systému Windows
b.
Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X.

3.
Úvod do technických prostředků (dotace 8/0)
 
a.Procesory
b.
Paměti
c.
Vstupní a výstupní zařízení

4.Úvod do počítačových sítí (dotace 6/4)
 
a.
Funkční principy počítačových sítí
b.Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.
Úvod do zpracování textu (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace0 h16 h
příprava na zkoušku
32 h48 h
příprava na průběžný test
10 h
20 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je vyžadováno splnění testu z ovládání textového procesoru Microsoft Word ve výukovém období semestru a dále závěrečného dovednostně-znalostního testu ve zkouškovém období. Test z Wordu obsahuje 2–3 povinné úkoly a cca 10 bodovaných úkolů. Je třeba splnit povinné úkoly a získat alespoň polovinu bodů. Závěrečný test obsahuje přibližně 20 otázek a úkolů a k jeho splnění je třeba získat alespoň 50 % bodů. Nesprávné odpovědi na uzavřené otázky jsou penalizovány zápornými body (tzv. korekce hádání). Předmět je možné studovat i během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JEDLIČKA, P. Informatika. E-learningový kurz [online]. Brno: Mendelova univerzita v Brně.  [online]. 2018. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=8426.

Doporučená:
ŽITNIAK, J. Microsoft Office 2016: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2017. 528 s. ISBN 978-80-251-4891-4.
HERODEK, M. Microsoft Windows 10: podrobná uživatelská příručka. 304 s. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4595-1.
Ústav informačních technologií MENDELU: Návody a postupy použití informačních systémů a technologií na MENDELU [online]. Dostupné z: http://uit.mendelu.cz/24946-podpora

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: