Sylabus predmetu DS - Daňová soustava (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DS
Název v jazyce výuky: Daňová soustava
Název česky: Daňová soustava
Název anglicky: Tax System
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Petr David, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s okruhem pojmů využívaných v souvislosti s daňovou
problematikou a s principy a mechanismy fungování jednotlivých daní
daňové soustavy ČR. Kromě otázek spojených se široce strukturovanou
činností plátců daně z přidané hodnoty a spotřebních daní je samostatná
pozornost věnována dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické,
darovací, z převodu nemovitostí a v neposlední řadě podrobnému výkladu daní z příjmů.
 
Obsah předmětu:
1.Daňová soustava ČR (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika daňové soustavy ČR
b.Základní pojmový aparát

2.Základní zásady zdaňování jednotlivých druhů příjmů fyzických osob a mechanismus výpočtu daně z příjmů fyzických osob (dotace 8/6)
 
a.Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, výpočet záloh na daň, roční zúčtování
b.Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, uplatňování výdajů procentem z příjmů, rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby
c.Zdaňování příjmů z kapitálového majetku
d.Zdaňování příjmů z pronájmu a ostatních příjmů
e.Nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani

3.Základní zásady uplatňování majetkových daní, režimy a techniky výběru daně (dotace 4/2)
 
a.Zdaňování provozu silničních motorových vozidel silniční daní
b.Zdaňování pozemků a staveb daní z nemovitostí
c.Zdaňování převodu a přechodu vlastnických práv daní dědickou, daní darovací a daní z převodu nemovitostí

4.Základní zásady zdaňování příjmů právnických osob a mechanismus výpočtu daně z příjmů právnických osob (dotace 6/4)
 
a.Metodika sestavení přiznání, transformace výsledku hospodaření na základ daně
b.Základní zásady daňového odpisování, režimy daňového uplatňování rezerv a opravných položek k pohledávkám

5.Základní zásady uplatňování daně z přidané hodnoty (dotace 6/2)
 
a.Základní pojmy, daňové doklady a jejich náležitosti, nárok na odpočet daně, základ daně, sazby daně, vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet
b.Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet a plnění osvobozená bez nároku na odpočet, krácení odpočtu
c.Dodání zboží do EU, zasílání zboží, pořízení zboží z EU, dovoz a vývoz zboží
d.Problematika poskytování služeb mezi subjekty z jiných zemí EU a třetích zemí
e.Daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení

6.Základní zásady zdaňování selektivních výrobků spotřebními daněmi (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student umí vysvětlit metodiku výpočtu jednotlivých daní
-Student je schopen definovat základní daňové pojmy
-Student je schopen posoudit daňové dopady hospodářských transakcí
-Student je schopen správně sestavit daňové přiznání u přímých i nepřímých daní
-Student umí vypočítat daňovou povinnost u jednotlivých daní

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h68 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h28 h
     příprava na průběžný test28 h28 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtová písemka: 2 příklady z okruhů -- daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty.
Zkouška: elektronický test (30 otázek ze všech daní), čas na vypracování - 30 minut. Požadovaná úspěšnost je 75% správných odpovědí.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMARKOVÁ, H.Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2012PrahaGrada Publishing2012978-80-247-4254-0
ZVANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L.Daňový systém ČR 2012Praha1. VOX2012978-80-87480-05-2
DLEDVINKOVÁ, J.Novela zákona o DPH 2011: s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafůPraha1. VOX2011978-80-86324-95-1
DPITNER, L. -- BENDA, V.Daň z přidané hodnoty: s komentářem : k 1. 4. 2012OlomoucANAG2012978-80-7263-741-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 2. 2019.

Typ výstupu: