Sylabus předmětu ZOOL - Zoologie (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOOL
Název předmětu česky:
Zoologie
Název předmětu anglicky:
Zoology
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující ústav:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Kristína Dziváková (cvičící)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Rekapitulace obecné zoologie (dotace 6/0)
 
a.
Cytologie, histologie, organologie
b.
Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.
Zoogeografie a domestikace (dotace 4/0)
3.
Etologie (dotace 2/0)
4.
Základní pojmy z ekologie (dotace 2/0)
5.
Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.Vědecká klasifikace
b.
Praktické dělení

6.
Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 1/6)
7.Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/8)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.
Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.
Členovci (Arthropoda) (dotace 4/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

10.Strunatci (Chordata) (dotace 5/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

11.
Poznávání prakticky významných druhů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
24 h
laboratorní práce4 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 60 otázek, minimum 60 bodů z možných 120
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- SUCHOMEL, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- GAISLER, J. Zoologie. Brno: Mendelova univerzita, 2014. 264 s.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of zoology. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 597 s. ISBN 0-19-280076-0.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.
DUNGEL, J., GAISLER, J., 2002: Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 152 s.
DUNGEL, J., HUDEC, K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 249 s.
FLEGR, J., 2005: Evoluční biologie. Praha, Academia, 559 s.
GAISLER, J., ZIMA, J., 2007: Zoologie obratlovců. Praha, Academia, 692 s.
HUDEC, K. a kol., 1977, 1983, 1994: Ptáci – Aves, I–III. Praha, Academia (příp. pozdější vydání).
SIGMUND, L., HANÁK, V., PRAVDA, O., 1992: Zoologie strunatců. Praha, Univerzita Karlova, 501 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: