Sylabus předmětu PPSY - Pedagogická psychologie (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PPSY
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Pedagogická psychologie
Název anglicky: Pedagogická psychologie
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům psychologická východiska k optimálnímu vedení výukového procesu na střední škole. Obsahově je tématika zaměřena do oblastí psychologie učení, vyučování a výchovy.
 
Obsah předmětu:
1.Učení, jeho podmínky a obecné zákonitosti (dotace 0/0)
2.Vybrané teorie a druhy učení (dotace 0/0)
3.Kognitivní styly žáků (dotace 0/0)
4.Psychologické souvislosti vyučování (dotace 0/0)
5.Psychologické základy didaktických zásad (dotace 0/0)
6.Kontrola a hodnocení žáka (dotace 0/0)
7.Neprospívání žáků (dotace 0/0)
8.Psychologické souvislosti výchovy (dotace 0/0)
9.Psychologické základy výchovných zásad (dotace 0/0)
10.Psychologické prostředky výchovy (dotace 0/0)
11.Formativní vlivy působící na osobnost žáka (dotace 0/0)
12.Poznávání osobnosti žáka (dotace 0/0)
13.Vztah mezi učitelem a žákem (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška s přihlédnutím k požadovaným způsobům ukončení jednotlivých modulů
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLINHARTOVÁ, D.Psychologie pro učiteleBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita2000978-80-7375-222-42
DČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: UK, 1993, 385 s.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: