Sylabus předmětu PPSY - Pedagogická psychologie (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PPSY
Název předmětu česky:
Pedagogická psychologie
Název předmětu anglicky: Pedagogická psychologie
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům psychologická východiska k optimálnímu vedení výukového procesu na střední škole. Obsahově je tématika zaměřena do oblastí psychologie učení, vyučování a výchovy.
 
Obsah předmětu:
1.
Učení, jeho podmínky a obecné zákonitosti (dotace 0/0)
2.Vybrané teorie a druhy učení (dotace 0/0)
3.
Kognitivní styly žáků (dotace 0/0)
4.
Psychologické souvislosti vyučování (dotace 0/0)
5.Psychologické základy didaktických zásad (dotace 0/0)
6.Kontrola a hodnocení žáka (dotace 0/0)
7.
Neprospívání žáků (dotace 0/0)
8.
Psychologické souvislosti výchovy (dotace 0/0)
9.
Psychologické základy výchovných zásad (dotace 0/0)
10.
Psychologické prostředky výchovy (dotace 0/0)
11.Formativní vlivy působící na osobnost žáka (dotace 0/0)
12.Poznávání osobnosti žáka (dotace 0/0)
13.Vztah mezi učitelem a žákem (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška s přihlédnutím k požadovaným způsobům ukončení jednotlivých modulů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Distanční studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LINHARTOVÁ, D. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. 257 s. ISBN 978-80-7375-222-42.

Doporučená:
ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: UK, 1993, 385 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: