Sylabus předmětu PK - Pedagogická komunikace (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: PK
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Pedagogická komunikace
Název anglicky: Pedagogická komunikace
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 5/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Dr. Josef Čepec, CSc. (garant)
Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům podněty pro pochopení sociálních a pedagogických souvislostí dorozumívání se mezi hlavními aktéry výukového prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Typy sociální interakce (dotace 0/0)
2.Sociální aspekty pedagogické interakce (dotace 0/0)
3.Výukové cíle, obsah a pravidla pedagogické komunikace (dotace 0/0)
4.Faktory ovlivňující pedagogickou komunikaci (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLINHARTOVÁ, D.Pedagogická komunikace pro učiteleBrnoMZLU200180-7157-556-9
DMAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 1996, 210 s. ISBN 80-210-1070-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: