Sylabus předmětu PK - Pedagogická komunikace (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu: PK
Název předmětu česky:
Pedagogická komunikace
Název předmětu anglicky:
Pedagogická komunikace
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 5/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Dr. Josef Čepec, CSc. (garant)
Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům podněty pro pochopení sociálních a pedagogických souvislostí dorozumívání se mezi hlavními aktéry výukového prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Typy sociální interakce (dotace 0/0)
2.
Sociální aspekty pedagogické interakce (dotace 0/0)
3.
Výukové cíle, obsah a pravidla pedagogické komunikace (dotace 0/0)
4.Faktory ovlivňující pedagogickou komunikaci (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LINHARTOVÁ, D. Pedagogická komunikace pro učitele. 1. vyd. Brno: MZLU, 2001. 74 s. ISBN 80-7157-556-9.

Doporučená:
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 1996, 210 s. ISBN 80-210-1070-3

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: