Sylabus předmětu OPSY - Obecná psychologie (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OPSY
Název předmětu česky:
Obecná psychologie
Název předmětu anglicky:
Obecná psychologie
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant, zkoušející)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vysvětlit studentům stěžejní psychologické pojmy a metodologické problémy psychologické povahy, stejně jako i poukázat na historické souvislosti psychologického poznání a šíři obsahového zaměření psychologických disciplín.
 
Obsah předmětu:
1.
Obecná charakteristika psychiky (determinace, dimenze, formy a funkce psychiky) (dotace 0/0)
2.Postavení psychologie v systému věd a její vlastní členění (dotace 0/0)
3.Významné psychologické směry (dotace 0/0)
4.
Metody psychologie se zaměřením na diagnostické netestové metody (dotace 0/0)
5.
Psychické procesy a stavy (dotace 0/0)
6.Osobnost, její vlastnosti a základní poruchy (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účasť na blokovej prednáške; písomná skúška v priebehu skúškového obdobia. Skúška bude pozostávať z otvorených a uzavretých otázok. Študent/ka musí dosiahnuť aspoň 60% maximálneho počtu bodov v teste, aby skúšku úspešne zložil/a.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LINHARTOVÁ, D. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. 257 s. ISBN 978-80-7375-222-42.
Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1997. 414 s. ISBN 80-7066-534-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020 - CV, ZS 2018/2019 - CV, ZS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, ZS 2016/2017 - CV, ZS 2015/2016 - CV (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: