Sylabus předmětu MM - Mykologie a myslivost (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
MM
Název předmětu česky:
Mykologie a myslivost
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CRB Člověk a region (Bruntál), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, LS 2015/2016 - CV, LS 2014/2015 - CV, LS 2013/2014 - CV, LS 2011/2012 - CV (a starší)
Místo výuky:
Bruntál


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: