Sylabus předmětu LM - Lesnictví a myslivost pro 3.r. U3V (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
LM
Název předmětu česky:
Lesnictví a myslivost pro 3.r. U3V
Název předmětu anglicky:
Lesnictví a myslivost pro 3.r. U3V
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tématický blok "Lesnictví a myslivost" je soubor specializovaných přednášek garantovaných ústavy Lesnické a dřevařské fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve III. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.
Hlavní ekologické problémy českého lesnictví v minulosti i dnes, přednáší Prof. Ing. Emil Klimo, DrSc. (dotace 3/0)
2.Intenzivní chovy zvěře, přednáší Prof Ing. Josef Hromas, CSc. (dotace 3/0)
3.
Právo a lesní hospodářství, přednáší Ing. Josef Lenoch (dotace 3/0)
4.
Zjišťování stavu lesa, přednáší Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (dotace 3/0)
5.
Plánování hospodářských opatření v lese, přednáší Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CP Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí (Brno), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, LS 2015/2016 - CV, LS 2014/2015 - CV, LS 2013/2014 - CV, LS 2012/2013 - CV (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: