Sylabus předmětu ZA - Zahradnictví pro 3.r. U3V (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
ZA
Název předmětu česky:
Zahradnictví pro 3.r. U3V
Název předmětu anglicky:
Zahradnictví pro 3.r. U3V
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tématický blok Zahradnictví je soubor pěti specializovaných přednášek garantovaných ústavy Zahradnické fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve III. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.Solax - sluneční osa, přednáší Doc. Dr. Ing. Boris Krška (dotace 3/0)
2.
Méně známé druhy zeleniny II., přednáší Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc. (dotace 3/0)
3.Moderní mechanizační prostředky využívané při pěstování vinic, přednáší Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (dotace 3/0)
4.
Skladování ovoce v nízkém obsahu ethylenu, přednáší Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (dotace 3/0)
5.
Moderní trendy ve výrobě ovocných destilátů, přednáší Ing. Josef Balík, Ph.D. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CP Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí (Brno), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: