Sylabus předmětu ZA - Zahradnictví pro 3.r. U3V (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: ZA
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Zahradnictví pro 3.r. U3V
Název anglicky: Zahradnictví pro 3.r. U3V
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Tématický blok Zahradnictví je soubor pěti specializovaných přednášek garantovaných ústavy Zahradnické fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve III. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.Solax - sluneční osa, přednáší Doc. Dr. Ing. Boris Krška (dotace 3/0)
2.Méně známé druhy zeleniny II., přednáší Doc. Ing. Kristina Petříková, CSc. (dotace 3/0)
3.Moderní mechanizační prostředky využívané při pěstování vinic, přednáší Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (dotace 3/0)
4.Skladování ovoce v nízkém obsahu ethylenu, přednáší Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (dotace 3/0)
5.Moderní trendy ve výrobě ovocných destilátů, přednáší Ing. Josef Balík, Ph.D. (dotace 3/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: