Sylabus předmětu UKS - Ukončení studia (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
UKS
Název předmětu česky: Ukončení studia
Název předmětu anglicky: Ukončení studia
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
souborná zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Bc. Venuše Kučerová (přednášející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CRK Člověk a region (Kyjov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017 - CV
Obor C-U3V-CZ Člověk a zahrada (Lednice), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017 - CV
Obor C-U3V-CP Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí (Brno), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017 - CV
Obor C-U3V-CRB Člověk a region (Bruntál), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017 - CV
Obor C-U3V-CRR Člověk a region (Rožnov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018 - CV
Obor C-U3V-CRV Člověk a region (Vyškov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: