Sylabus předmětu RPSYKU - Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: RPSYKU
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Název anglicky: Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k prožitkovému nácviku vybraných psychosociálních aktivit, jež studenti pokládají za své vlastní slabiny.
 
Obsah předmětu:
1.Rozhodování se v neobvyklých školských situacích (dotace 0/0)
2.Řešení konfliktních situací se žáky (dotace 0/0)
3.Řešení konfliktních situací s rodiči žáků (dotace 0/0)
4.Řešení konfliktních situací s kolegy ve škole (dotace 0/0)
5.Analýza sociálně patologických jevů ve škole a jejich prevence (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: