Course syllabus CAZP2 - Člověk a životní prostředí 2 (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Czech          


Kód předmětu: CAZP2
Název předmětu česky: Člověk a životní prostředí 2
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
souborná zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program C-CAZP jednoletý studijní program Univerzity třetího věku Člověk a životní prostředí, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Type of output: