Sylabus předmětu VA1A - Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VA1A
Název předmětu česky:
Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ
Název předmětu anglicky:
Computer Technology and Algorithms I
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Výpočetní technika I a ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-9.50
Q16
D. Henek Dlabolová
Přednáška
Každý týden
48
Čtvrtek
11.00-12.50
Q47
Cvičení
Každý týden29
Čtvrtek
13.00-14.50
Q47
D. Henek DlabolováCvičeníKaždý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student je seznámen se základními principy výpočetní techniky a uložení dat, se stavbou počítače, běžnými periferiemi a operačními systémy. Student se seznámí s problematikou práce v počítačové síti a s tím související bezpečností. Dále se zásadami typografie a tvorby profesionálních textových dokumentů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
 
a.
Základní pojmy a principy
b.
Historie a základní struktura počítačů
c.
Typy dat, možnosti zpracování

2.Základy operačních systémů (dotace 2/8)
 
a.
Práce v systému Windows
b.
Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X
c.
Operační systémy pro mobilní zařízení a moderní trendy (iOS, Android, Chrome OS, aj.)

3.Úvod do technických prostředků (dotace 2/2)
 
a.Procesory
b.
Paměti
c.
Vstupní a výstupní zařízení

4.
Úvod do počítačových sítí a bezpečnost (dotace 4/2)
 
a.
Funkční principy počítačových sítí
b.
Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.
Úvod do běžných kancelářských aplikací (dotace 2/12)
 
a.
Základní typografická pravidla
b.
Zpracování textů v textovém procesoru (struktura dokumentu, multimédia, aj.)
c.
Tvorba prezentace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku
22 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání malého zápočtu musí student odevzdat v daném termínu tři domácí úkoly a samostatně v rámci cvičení zpracovat projekt ze sazby textu (projekt je splněný, pokud student získá alespoň 50 % bodů, student má dvě možnosti opravy). Alernativou je předložit na začátku semestru certifikát ECDL Start (nebo vyšší).
Závěrečný zápočet má dvě části. Skládá se z e-learningového testu z teoretických znalostí (hardware, sítě, operační systémy, minimálně 50 %) a praktického test ze základního použití OS Windows (minimálně 50 %).
Vzhledem k projektu zpracovávanému ve cvičení nemůže být předmět v prezenční formě studován během pobytu v zahraničí (s výše uvedenou výjimkou držitelů ECDL certifikát).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Discovering computers: essentials enhanced : technology in a world of computers, mobile devices, and the internet. Boston: Cengage learning, 246 s. Shelly cashman series. ISBN 978-1-285-84553-1.
MICROSOFT, C. MS Word Training .  [online]. 2018. URL: https://support.office.com/en-us/article/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73.
CODE, O. Khan Academy: How Computers Work.  [online]. 2018. URL: https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/how-computers-work2.

Doporučená:
JEDLIČKA, P. -- KUNDEROVÁ, L. -- HÁLA, T. -- MACHALOVÁ, J. Introduction to Computer Science. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 63 s. ISBN 80-7302-089-0.
BERTSEKAS, D. -- MODIANO, E. Data Communication Networks Lecture Notes.  [online]. 2002. URL: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-263j-data-communication-networks-fall-2002/index.htm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 9. 2019.

Typ výstupu: