Sylabus předmětu LEX - Lesnická xylologie (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LEX
Název předmětu česky: Lesnická xylologie
Název předmětu anglicky: Forestry Xylology
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška a (Modifikace dřeva nebo Nástroje a obrábění nebo Projektování dřevařských technologií I)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je poskytnout informace o struktuře dřeva, jeho chemickém složení a fyzikálních a mechanických vlastnostech. Dále se předmět zabývá problematikou vzniku dřeva a faktory, které tyto procesy ovlivňují. Studenti se naučí prakticky určovat jednotlivé druhy běžných evropských dřev na makroskopické i mikroskopické úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.
Makroskopická stavba dřeva (dotace 4/12)
2.
Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
3.Struktura dřeva na buněčné úrovni (dotace 4/12)
4.
Faktory ovlivňující xylogenezi a floémogenezi (dotace 2/0)
5.
Vady dřeva -- příčiny vzniku a jejich vliv na kvalitu dřeva (dotace 2/2)
6.
Přehled fyzikálních a mechanických vlastností dřeva (dotace 6/2)
7.
Přehled nedestruktivních a destruktivních metod pro určení kvality dřeva (dotace 2/0)
8.
Vliv lesnických opatření na kvalitu dřeva (dotace 2/0)
9.
Vliv struktury dřeva na biomechaniku stromu (dotace 2/0)
10.Trvanlivost a základy ochrany surového dříví (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
20 h
příprava na zkoušku
50 h78 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
38 h
zpracování protokolů4 h
4 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- odevzdaný 1 protokol ze cvičení v průběhu semestru
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P. Nauka o dřevě. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7375-312-2.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 129 s. ISBN 80-7157-400-7.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-7157-636-0.

Doporučená:
POŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M. Štruktúra a vlastnosti dreva. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1993. 485 s. ISBN 80-07-00600-1.
HOADLEY, R. Identifying Wood : Accurate results with simple tools. 1. vyd. Newtown: Taunton Press, 1990. 223 s. ISBN 0-942391-04-7.
WAGENFÜHR, R. Holzatlas. 5. vyd. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2000. 707 s. ISBN 3-446-21390-2.
SCHWEINGRUBER, F H. -- SCHULZE, E. Atlas of woody plant stems: evolution, structure, and environmental modifications. Berlin: Springer, 2006. 229 s. ISBN 3-540-32523-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 18. 2. 2019.

Typ výstupu: