Sylabus předmětu VA1A - Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VA1A
Název předmětu česky:
Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ
Název předmětu anglicky:
Computer Technology and Algorithms I
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Q25D. DlabolováPřednáška
Sudý týden
30
Pondělí
15.00-16.50
Q47Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student je seznámen se základními principy výpočetní techniky a uložení dat, se stavbou počítače, běžnými periferiemi a operačními systémy. Student se seznámí s problematikou práce v počítačové síti a s tím související bezpečností. Dále se zásadami tvorby profesionálních textových dokumentů a základy prezentace.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
 
a.
Základní pojmy a principy
b.
Historie a základní struktura počítačů
c.Typy dat, možnosti zpracování

2.
Základy operačních systémů (dotace 2/8)
 
a.
Práce v systému Windows
b.
Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X
c.
Operační systémy pro mobilní zařízení a moderní trendy (iOS, Android, Chrome OS, aj.)

3.
Úvod do technických prostředků (dotace 2/2)
 
a.Procesory
b.
Paměti
c.
Vstupní a výstupní zařízení

4.Úvod do počítačových sítí a bezpečnost (dotace 4/2)
 
a.
Funkční principy počítačových sítí
b.Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.
Úvod do běžných kancelářských aplikací (dotace 2/12)
 
a.Základní typografická pravidla
b.
Zpracování textů v textovém procesoru (struktura dokumentu, multimédia, aj.)
c.
Tvorba prezentace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
30 h
zpracování projektů12 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání malého zápočtu musí student odevzdat tři domácí úkoly a samostatně zpracovat projekt ze sazby textu a z prezentace (projekt je splněný, pokud student získá alespoň 50% bodů, student má dvě možnosti opravy na každý). Alernativou je předložit na začátku semestru certifikát ECDL Start (nebo vyšší).
Závěrečný zápočet má dvě části. Skládá se z e-learningového testu z teoretických znalostí (hardware, sítě, operační systémy, minimálně 50 %) a praktického test ze základního použití OS Windows (minimálně 50 %).
Vzhledem k povinné účasti na cvičeních nemůže být předmět v prezenční formě studován během pobytu v zahraničí (s výše uvedenou výjimkou držitelů ECDL certifikát).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Discovering computers: essentials enhanced : technology in a world of computers, mobile devices, and the internet. Boston: Cengage learning, 246 s. Shelly cashman series. ISBN 978-1-285-84553-1.
MICROSOFT, C. MS Word Training .  [online]. 2018. URL: https://support.office.com/en-us/article/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73.
CODE, O. Khan Academy: How Computers Work.  [online]. 2018. URL: https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/how-computers-work2.

Doporučená:
JEDLIČKA, P. -- KUNDEROVÁ, L. -- HÁLA, T. -- MACHALOVÁ, J. Introduction to Computer Science. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 63 s. ISBN 80-7302-089-0.
BERTSEKAS, D. -- MODIANO, E. Data Communication Networks Lecture Notes.  [online]. 2002. URL: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-263j-data-communication-networks-fall-2002/index.htm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: