Sylabus předmětu KDPA - Komunikační dovednosti (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KDPA
Název v jazyce výuky: Komunikační dovednosti
Název česky: Komunikační dovednosti
Název anglicky: Communication Skills
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Rozvíjení komunikačních dovedností, jenž jsou důležité pro práci učitelů středních škol. Ve výuce budou využity techniky psychosociálního učení, zážitkové metody, videotrénink.
 
Obsah předmětu:
1.Dovednost vedení rozhovoru (dotace 2/4)
2.Dovednost aktivního naslouchání (dotace 2/4)
3.Dovednost přesvědčivé archumentace (dotace 2/4)
4.Dovednost poskytování zpětné vazby (dotace 3/6)
5.Dovednost empatické komunikace (dotace 2/4)
6.Dovednost asertivní komunikace (dotace 3/6)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Pedagogicko-psychologická: rozvíjí svou profesní kompetenci
-Pedagogicko-psychologická: uplatňuje empatii při řešení problémů studentů
-Profesně a osobnostně kultivující: ovládá techniky sebehodnocení
-Psychosociální: ovládá prostředky pedagogické komunikace

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku15 h52 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h0 h
     zpracování seminární práce15 h20 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. K zápočtu je povinná aktivní účast, přednesení prezentace na dané téma a vypracování samostatné práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDE VITO , J.Základy mezilidské komunikacePrahaGrada Publishing200180-7169-988-8
ZVYBÍRAL, Z.Psychologie komunikacePrahaPortál2009978-80-7367-387-1
DERNEKER, J.Řízení a komunikační dovednostiČeské BudějoviceVysoká škola evropských a regionálních studií2005
DKŘIVOHLAVÝ, J.Tajemství úspěšného jednáníPrahaGrada199580-85623-84-6
DNOVÁK, T. -- CAPPONI, V.Asertivně do životaPrahaGrada Publishing200480-247-0989-9
DPLAŇAVA, I.Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchyPrahaGrada200580-247-0858-2
DPRAŠKO, J. -- PRAŠKOVÁ, H.Asertivitou proti stresuPrahaGrada Publishing199680-7169-334-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: