Sylabus predmetu EKPA - Ekologie (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKPA
Název v jazyce výuky: Ekologie
Název česky: Ekologie
Název anglicky: Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik, definice, úkoly ekologie, základní ekologické vztahy (dotace 4/0)
 
a.Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.Dělení ekologie
c.Organismus a prostředí
d.Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace
e.Ekologické faktory a jejich působení

2.Ekologické aspekty rozšíření organismů (dotace 2/0)
 
a.Biogeografické členění zemského povrchu
b.Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

3.Populace (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)
b.Mezidruhové vztahy
c.Potravní vztahy

4.Biocenóza a ekosystém (dotace 4/0)
 
a.Typy, struktura, vlastnosti
b.Dynamika v čase
c.Struktura ekosystému
d.Koloběhy látek a tok energie
e.Stabilita a rovnováha
f.Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
g.Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

5.Ekologické vyhodnocení vzorků, výpočet ekologických indexů (dotace 0/2)
6.Terénní cvičení (dotace 0/6)
7.Obhajoba prezentace na individuální téma (dotace 0/2)
8.Obhajoba prezentace na individuální téma (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Oborově předmětová: dovede integrovat mezioborové poznatky
-Speciální: dokáže komplexně posoudit hospodaření v krajině z hlediska vlivu na biodiverzitu
-Speciální: dokáže zpracovávat koncepční návrhy opatření vedoucích ke zpomalení úbytku a ochraně biodiverzity
-Speciální: je schopen posoudit ekologický význam jednotlivých druhů a využívat je k bioindikačním účelům v přírodních i produkčních ekosystémech
-Speciální: metodická schopnost adaptace na vyučování předmětů biotechnického a agroekologického charakteru
-Speciální: řeší environmentální problémy zaměřené na konkrétní ekologické situace

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h0 h
     cvičení6 h0 h
     seminář8 h0 h
     odborná exkurze6 h0 h
     konzultace0 h10 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení25 h39 h
     příprava prezentace25 h35 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet za aktivní účast na cvičeních (alespoň 80 %) a zpracování seminární práce
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAŠTŮVKA, Z.EkologieBrnoKonvoj200080-85615-93-2
DBEGON, M. a kol.Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]OlomoucVydavatelství Univerzity Palackého199780-7067-695-7
DTOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L.Základy ekologieOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2010978-80-244-2478-1
DLOSOS, B. a kol.Ekologie živočichůPrahaStátní pedagogické nakladatelství1985
DSLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I.Ekologie rostlinPrahaSPN1986

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: