Sylabus předmětu PRPA - Psychologie práce (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PRPA
Název v jazyce výuky: Psychologie práce
Název česky: Psychologie práce
Název anglicky: Psychology of work
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity), zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/14 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se základní problematikou psychologie práce s akcentem na prostředí střední školy. Důraz bude kladen na problémy, které budou řešit jako učitelé v rolích manažerů.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení a význam psychologie práce (dotace 2/1)
2.Proměny světa práce (dotace 2/1)
 
a.Rozmanitost pracovního prostředí

3.Výzkumy v psychologii práce a jejich výsledky aplikované v prostředí školy jako organizace (dotace 2/1)
4.Rozdíly mezi jednotlivci - diagnostika (dotace 2/1)
5.Základy výběru pracovníků (dotace 2/1)
6.Metody hodnocení pracovníků (dotace 2/1)
 
a.Hodnocení lidí na pracovišti

7.Postoje k práci (dotace 2/1)
8.Pracovní chování (dotace 2/1)
9.Pracovní motivace (dotace 2/1)
10.Stres v práci a jeho eliminace (dotace 2/1)
11.Vzdělávání a školení (dotace 2/1)
12.Týmová a skupinová práce (dotace 2/1)
13.Kariéra a její systematické budování (dotace 2/1)
14.Organizační změny a kultura organizace (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost vedení
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Didaktická a psychodidaktická: využívá nástroje hodnocení
-Manažerská a normativní: umí organizovat pedagogickou činnost
-Profesně a osobnostně kultivující: je kooperativní ve své práci

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h22 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h20 h
     příprava na průběžný test10 h0 h
     zpracování projektů0 h28 h
     zpracování seminární práce28 h28 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět se ukončuje ústní zkouškou z probrané teorie. Povinná docházka je 80 %. Student je povinen odevzdat v průběhu semestru seminární práci (popřípadě prezentaci) na zvolené téma.
Ústní zkouška je složena ze dvou otázek, požadovaný výkon je minimálně 75 %.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDLOUHÁ, D.Psychologie práceBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-191-3
ZBEDRNOVÁ, E.Psychologie a sociologie řízeníPrahaManagement Press200280-7261-064-3
ZWAGNEROVÁ , I.Hodnocení a řízení výkonnostiPrahaGrada Publishing2008978-80-247-2361-7
DARNOLD, J. a kol.Psychologie práce: pro manažery a personalistyBrnoComputer Press978-80-251-1518-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: