Sylabus předmětu OVJI - Obchodní vyjednávání (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OVJI
Název v jazyce výuky: Obchodní vyjednávání
Název česky: Obchodní vyjednávání
Název anglicky: Business Negotiation
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je, aby jeho absolventi porozuměli podstatě vyjednání obecně i v profesi technického znalce a dokázali prakticky aplikovat zásady vyjednávání s klientem a řešení klíčových konfliktních situací v profesi technického znalce.
 
Obsah předmětu:
1.Osnova předmětu: (dotace 28/14)
 
a.Charakteristiky osobnosti významné pro vyjednávání
Proces vyjednávání
Typy a styly vyjednávání
Pohyb v prostoru vyjednávání
Asertivita ve vyjednávání
Lidé v konfliktech
Charakteristika konfliktů
Zvládání konfliktů
Řízení konfliktů
Asertivní řešení konfliktů a problémů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost vedení
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aktivního využívání získaných znalostí z oblasti vyjednávání a jednání s lidmi při obchodu
-Schopnost jednání s lidmi
-Uvědomování si složitosti práce s lidmi a jejich vedení.
-Uvědomování si vlastní osobnosti a pochopení osobnostních specifik.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h6 h
     cvičení14 h6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h40 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h20 h
     zpracování projektů25 h40 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování, prezentace a obhajoba individuálního úkolu v rozsahu 10 normostran na téma: Využití teoretických poznatků o vyjednávání při vyřešení konkrétních problémových situací praxe v rozsahu 10 normostran, s využitím minimálně 5 odborných zdrojů; písemný zkušební test.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFORSYTH, P.VyjednáváníPrahaPortál2007978-80-7367-217-1
ZPAULÍK, K.Vyjednávání a řešení konfliktů: studijní opora pro distanční vzděláváníOstravaOstravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta200580-7368-128-5
ZPLAMÍNEK, J.Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál.PrahaGrada2012978-80-247-4485-8
ZLOPUCHOVSKÁ, V. -- BUREŠ, I.Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikáníPrahaManagement Press2007978-80-7261-172-0
ZŠTĚPANÍK, J.Umění jednat s lidmi 2: komunikacePrahaGrada200580-247-0844-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: