Sylabus předmětu PVDI - Profesní vzdělávání (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PVDI
Název v jazyce výuky: Profesní vzdělávání
Název česky: Profesní vzdělávání
Název anglicky: Education in Professional Field
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Mgr. Petr Adamec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Seznámit se základními pojmy v problematice vzdělávání dospělých a východisky rozvoje lidských zdrojů v mezinárodních a národních souvislostech; vymezit zvláštnosti procesu vzdělávání dospělých; uplatnit teoretické znalosti v projektování systémů vzdělávání.
 
Obsah předmětu:
1.Vymezení základních pojmů (dotace 1/1)
2.Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v současnosti (dotace 1/1)
3.Rozvoj lidských zdrojů v EU a ČR (dotace 1/1)
4.Cíle a prostředky vzdělávání dospělých (dotace 1/1)
5.Zvláštnosti procesu vzdělávání dospělých (dotace 1/1)
6.Kolbův cyklus učení (dotace 1/1)
7.Didaktické principy a formy (dotace 2/2)
8.Didaktické metody vzdělávání dospělých (dotace 2/2)
9.Materiální didaktické prostředky (dotace 1/1)
10.Formy vzdělávání dospělých (dotace 1/1)
11.Projektování systémů vzdělávání (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku55 h50 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h14 h
     příprava prezentace5 h0 h
     zpracování projektů0 h36 h
     zpracování seminární práce10 h0 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
Vypracování seminární práce studenta:
Vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího v rozsahu 10 s. se zaměřením na problematiku vzdělávání dospělých a její prezentace.
Znalosti a dovednosti studenta:
Student umí definovat základní pojmy, zná historické souvislosti celoživotního učení, orientuje se v mezinárodních a národních vzdělávacích dokumentech, umí objasnit zvláštnosti procesu vzdělávání dospělých a charakterizovat současné trendy v oblasti vzdělávání dospělých, má přehled o metodách výuky ve vzdělávání dospělých, orientuje se v organizačních formách vzdělávání dospělých a umí projektovat systémy vzdělávání.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPLAMÍNEK, J.Vzdělávání dospělých: průvodce pro lektory, účastníky a zadavatelePrahaGrada2014978-80-247-4806-1
ZMUŽÍK, J.Didaktika profesního vzdělávání dospělýchPlzeňFraus200580-7238-220-9
ZMUŽÍK, J.Profesní vzdělávání dospělýchPrahaWolters Kluwer Česká republika2012978-80-7357-738-4
ZPALÁN, Z. -- LANGER, T.Základy andragogikyPrahaUJAK2008978-80-86723-58-7
ZMALACH, J.Efektivní metody vzdělávání dospělýchOstravaOstravská univerzita, Pedagogická fakulta200380-7042-946-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: