Sylabus předmětu DIZT - Dopravní inženýrství (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DIZT
Název v jazyce výuky: Dopravní inženýrství
Název česky: Dopravní inženýrství
Název anglicky: Transport Engineering
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty základní techniky prognózování dopravy, její organizace a regulace. Vysvětlit základní charakteristiky dopravních proudů a v návaznosti na to naučit studeny základní pravidla pro návrh nejdůležitějších prvků komunikace. V nejnutnějším rozsahu bude odpřednášena také problematika územního plánování ve vazbě na potřebnou dopravně inženýrskou dokumentaci, jíž znalost je nezbytná pro rozhodování na úrovni samosprávných orgánů obce.
 
Obsah předmětu:
1.Zákon o provozu na pozemních komunikacích (dotace 6/4)
 
a.Komunikace a jejich členění

2.Řešení dopravy v širším území.Doprava a území (dotace 12/12)
 
a.Základní principy řešení dopravního problému
b.Řešení průjezdné dopravy a cílové dopravy
c.Řešení konfliktů pěší a motorové dopravy
d.Dopravní průzkumy
e.Dopravní proudy Pohyb vozidla v dopravním proudu

3.Křižovatky (dotace 6/12)
 
a.Neřízené křižovatky
b.Řízené křižovatky
c.Organizace a regulace dopravy

4.Vliv dopravy na tvorbu a ochranu životního prostředí (dotace 2/0)
5.Psychologie v dopravě (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h9 h
     cvičení20 h0 h
     seminář0 h2 h
     práce v terénu4 h2 h
     odborná exkurze4 h4 h
     konzultace0 h1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku54 h62 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h20 h
     zpracování projektů20 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdané protokoly z jednotlivých cvičení.

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která trvá 30 minut. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu známka zapsána do indexu / UISu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZANONIM, A.ČSN 736101 Projektování silnic a dálnicPrahaČeský normalizační institut2000
ZČSN 73 6102 Projektování křížovatek na pozemních komunikacích = Design of intersections on highwaysPrahaČeský normalizační institut2007
ZČSN 73 6109 - Projektování polních cest
ZŠIROKÝ, J.Technologie dopravyPardubiceInstitut Jana Pernera2009978-80-86530-53-6
ZPŘIBYL, P.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II.PrahaČVUT2007
ZSVOBODA, V. a kol.Teorie dopravy : IIPrahaVydavatelství ČVUT200380-01-02774-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: