Sylabus předmětu RPPA - Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RPPA
Název v jazyce výuky: Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Název česky: Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Název anglicky: The development of psychosocial skills teacher
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout studentům možnost získat vlastní zkušenost se zážitkovým učením, jehož obsahové zaměření bude orientováno na rozvoj vybraných psychosociálních kvalit a dovedností učitele odborných předmětů střední školy. Vytvořit u studentů impulzy a předpoklady pro profesionální zvládání pedagogické praxe.
 
Obsah předmětu:
1.Očekávání a obavy z výkonu profese učitele (dotace 0/1)
2.Sebepoznávání a poznávání druhých (dotace 0/2)
3.Empatie a sociální inteligence (dotace 0/2)
4.Rozhovor zaměřený na partnera a aktivní naslouchání (dotace 0/2)
5.Asertivita v praxi učitele (dotace 0/2)
6.Vyjednávání a týmová práce (dotace 0/2)
7.Řešení konfliktních situací ze školního prostředí (dotace 0/3)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost vedení

Oborově specifické kompetence:
 
-Pedagogicko-psychologická: uplatňuje empatii při řešení problémů studentů
-Psychosociální: dovede řešit sociální situace
-Psychosociální: ovládá prostředky socializace studentů
-Psychosociální: utváří pozitivní studijní klima

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h76 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukonžen zápočtem. Student získá kreditiy za účast ve výuce a za úspěšné absolvování (min. 60 %) písemného testu v rozsahu sylabu předmětu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBÁRTLOVÁ, E.Výcvik sociálních dovednostíÚstí nad LabemFakulta sociálně ekonomická UJEP200680-7044-749-4
ZJAROŠOVÁ, E. a kol.Trénink sociálních a manažerských dovedností: metodický průvodcePrahaManagement Press200580-7261-135-6
ZKOLAŘÍK, P.Interakční psychologický výcvikOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2006978-80-247-2941-1
ZKLUCKÁ, J.Kognitivní trénink v praxiPrahaGrada2009978-80-247-2608-3
ZSCHARLAU, C.Trénink úspěšné komunikace: jak uspět v každém hovoru v práci i v osobním životěPrahaGrada2010978-80-247-3301-2
ZTEPPERWEIN, K.Mentální trénink: praktická kniha jak se uvolňovat, čerpat nové síly a utvářet svůj životOlomoucFontána2009978-80-7336-515-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: