Sylabus předmětu EXC - Excel (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EXC
Název v jazyce výuky: Excel
Název česky: Excel
Název anglicky: Excel
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, etapa A 0/2, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Jiří Balej, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ludmila Brestičová (cvičící)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Student se v předmětu seznámí se základy práce v tabulkovém procesoru. Naučí se používat relativní a absolutní adresy, vytvářet vzorce, grafy, souhrny, filtry atd. Dále se student naučí vytvářet přehledné výstupy prezentující vyhodnocená data.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy, ovládání, typy adresace (dotace 0/2)
2.Vkládání a editace dat (dotace 0/3)
 
a.Číselné údaje, text, datum, čas
b.Funkce a vzorce

3.Formátování tabulky, práce se styly (dotace 0/2)
4.Grafy (dotace 0/3)
 
a.Tvorba grafů
b.Úprava grafů

5.Tisk (dotace 0/2)
 
a.Vzhled pracovního listu
b.Příprava tisku a vlastní tisk

6.Rozšiřující techniky práce (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže správně adresovat buňky a vytvářet v tabulkovém procesoru vzorce.
-Student rozumí typickým nástrojům dostupným v tabulkovém procesoru.
-Student umí řešit vybrané úlohy v tabulkovém procesoru.
-Student umí vytvořit přehledný výstup pro prezentaci zpracovaných dat.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h
Celkem24 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, při kterém student u počítače vytvoří dokument dle předlohy a prokáže schopnost prakticky použít daný produkt. Důraz je kladen zejména na správný způsob práce. Pokud je student držitelem ECDL certifikátu, může být předmět uznán.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPECINOVSKÝ, J. -- PECINOVSKÝ, R.Excel 2010: podrobný průvodcePrahaGrada2010978-80-247-3496-5
ZANDRÝSKOVÁ, J.1001 tipů a triků pro Microsoft Office 2007BrnoCPress, a.s.2009978-80-251-2616-5
DLAURENČÍK, M.Excel 2010: práce s databázemi a kontingenčními tabulkamiPrahaGrada2011978-80-247-3986-1
DKRÁL, M.Excel VBA: výukový kurzBrnoComputer Press2010978-80-251-2358-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: