Sylabus předmětu EXC - Excel (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EXC
Název předmětu česky:
Excel
Název předmětu anglicky:
Excel
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 0/2, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ludmila Brestičová (cvičící)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
11.00-12.50
Q09
Cvičení
Každý týden
22
 
Pondělí
11.00-12.50
Q06P. Čačková
Cvičení
Každý týden
22
 
Pondělí
13.00-14.50Q09L. Brestičová
Cvičení
Každý týden
22 
Pondělí15.00-16.50Q09
Cvičení
Každý týden
22
 
Pondělí17.00-18.50Q09L. BrestičováCvičeníKaždý týden
22
 
Úterý
7.00-8.50Q08není určenCvičení
Každý týden
0
 
Úterý
11.00-12.50
Q05
J. BalejCvičeníKaždý týden
22
 
Úterý
13.00-14.50
Q05J. TurčínekCvičení
Každý týden
22
 
Úterý
15.00-16.50
Q07
Z. Špendel
Cvičení
Každý týden
22
 
Úterý17.00-18.50Q07Z. ŠpendelCvičení
Každý týden
22
 
Středa9.00-10.50
Q05
CvičeníKaždý týden22
 
Čtvrtek9.00-10.50Q07
není určen
Cvičení
Každý týden
0
bude zrušeno
Čtvrtek
11.00-12.50
Q06
Cvičení
Každý týden
22 
Pátek
7.00-8.50
Q07
J. Balej, D. Dlabolová
Cvičení
Každý týden
22
 
Pátek
9.00-10.50Q07
Cvičení
Každý týden
22 
Pátek
11.00-12.50
Q07
Cvičení
Každý týden
22
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student se v předmětu seznámí se základy práce v tabulkovém procesoru. Naučí se používat relativní a absolutní adresy, vytvářet vzorce, grafy, souhrny, filtry atd. Dále se student naučí vytvářet přehledné výstupy prezentující vyhodnocená data.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy, ovládání, typy adresace (dotace 0/2)
2.
Vkládání a editace dat (dotace 0/3)
 
a.Číselné údaje, text, datum, čas
b.
Funkce a vzorce

3.Formátování tabulky, práce se styly (dotace 0/2)
4.Grafy (dotace 0/3)
 
a.
Tvorba grafů
b.
Úprava grafů

5.
Tisk (dotace 0/2)
 
a.
Vzhled pracovního listu
b.
Příprava tisku a vlastní tisk

6.
Rozšiřující techniky práce (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
12 h
příprava na zkoušku
12 h
Celkem24 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, při kterém student u počítače vytvoří dokument dle předlohy a prokáže schopnost prakticky použít daný produkt. Důraz je kladen zejména na správný způsob práce. Pokud je student držitelem ECDL certifikátu, může být předmět uznán.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PECINOVSKÝ, J. -- PECINOVSKÝ, R. Excel 2010: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-3496-5.
ANDRÝSKOVÁ, J. 1001 tipů a triků pro Microsoft Office 2007. Brno: CPress, a.s., 2009. 480 s. ISBN 978-80-251-2616-5.

Doporučená:
LAURENČÍK, M. Excel 2010: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 168 s. Snadno a rychle. ISBN 978-80-247-3986-1.
KRÁL, M. Excel VBA: výukový kurz. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 504 s. ISBN 978-80-251-2358-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: