Sylabus předmětu MUS2 - Mezinárodní účetní standardy II (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MUS2
Název v jazyce výuky: Mezinárodní účetní standardy II
Název česky: Mezinárodní účetní standardy II
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností v oblasti účetního výkaznictví podle Mezinárodních účetních standardů. Důraz je kladen zejména na aktualizaci a prohloubení již nabytých znalostí , neboť je prováděna aktualizace standardů IASB je minimálně po 3 letech, dále jsou vydávána pro dané oblasti IFRIC, které řeší nově vzniklé problémy. Mezinárodní standardy jsou určeny pro účetní jednotky podnikatelského sektoru včetně bank a pojišťoven. Studenti budou seznámeni s metodickými postupy sloužícími pro zachycení specifických operací v bankovnictví, pojišťovnictví, ale také se specifickými metodickými postupy určenými za zachycování aktiv a produkce biologického charakteru. Samostatnou oblast představují konsolidované účetní závěrky a postupy při jejich sestavování.
 
Obsah předmětu:
1.Nové úpravy standardů (změny, podstata změn, dopad do účetní závěrky) (dotace 1/2)
2.Podnikové kombinace IFRS 3 (dotace 1/2)
3.Metody konsolidace - obecné přístupy ke konsolidaci účetní závěrky, principy oceňování (dotace 1/2)
4.Konsolidovaná účetní závěrka - IFRS 10, první konsolidace (dotace 1/2)
5.Finanční nástroje, klasifikace, oceňování , IFRS 9 (dotace 1/2)
6.Finanční nástroje, následné ocenění, účtování (dotace 1/2)
7.Dluhové finanční nástroje (dotace 1/2)
8.Finanční nástroje - odúčtování, zveřejnění, deriváty, snížení hodnoty (dotace 2/4)
9.Daně z příjmů, odložená daň z příjmů, vznik, změny, účtování (dotace 1/2)
10.IAS 41 Zemědělství (dotace 0/0)
11.IFRS 2 Pojistné smlouvy (dotace 2/4)
12.Analýza účetní závěrky sestavené dle IFRS (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test14 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška
Zkouška je písemná (50 minut)
dvě části: teoretická část (multiple choice)
řešení příkladů
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P.Konvergence IFRS a US GAAP v oblasti podnikových kombinací2008ISSN 1211-8516
ZDVOŘÁKOVÁ, D.Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS aktualizované a rozšířené vydáníBrnoBizBooks2014978-80-265-0149-7
ZJÍLEK, J. -- SVOBODOVÁ, J.Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013PrahaGrada2013978-80-247-4710-1
ZMIRZA, A A.Wiley IFRS: practical implementation guide and workbookHoboken, N.J.Wiley ;2011978-0-470-64791-2
ZZELENKA, V. -- ZELENKOVÁ, M.Konsolidace účetních výkazů: principy a praktické aplikace978-80-86929-95-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2018.

Typ výstupu: