Sylabus předmětu ZCAD - Základy Autocadu (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZCAD
Název předmětu česky:
Základy Autocadu
Název předmětu anglicky: AUTOCAD Basics
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (garant)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Úvod do CAD technologií v projektování. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projekčních prací při konstrukci v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace. Po absolvování bude mít student základní znalosti v projektování a přehled o dalších možnostech využití těchto moderních metod navrhování.
 
Obsah předmětu:
1.
Seznámení se základy projekčních prací pro konstrukce v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Tvorba výkresové dokumentace. (dotace 0/2)
2.
Seznámení s metodám kreslení na programovém vybavení AutoCad 2010 (dotace 0/2)
3.
Zvládnutí základních kreslících nástrojů a možností modifikací. (dotace 0/2)
4.
Editace čar, šrafování, kótování, zobrazení (dotace 0/2)
 
a.
1. dílčí zadání: Výkres detailu součástky 1

5.
Práce s pomůckami, hladinami, bloky (dotace 0/2)
 
a.2. dílčí zadání: Výkres detailu součástky 2

6.Práce v modelovém prostoru (dotace 0/2)
7.
Tvorba výkresu (dotace 0/2)
 
a.
3. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 1.část

8.Práce s textem (dotace 0/2)
 
a.
4. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 2.část

9.
Práce s rozvržením (dotace 0/2)
 
a.
5. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 3.část

10.
Tvorby půdorysu 1.část (dotace 0/2)
11.
Tvorby půdorysu 2.část (dotace 0/2)
12.
Možnosti tisku (dotace 0/2)
 
a.
Práce na samostatném dílčím zadání 1.část

13.Sdílení dat mezi AutoCADem dalšími aplikacemi (dotace 0/2)
 
a.Práce na samostatném dílčím zadání 2.část

14.
Ukončení předmětu a odevzdání prací (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
30 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
zpracování projektů
34 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude zakončen zápočtem. Započet se bude udělovat na základě vypracování konkrétních příkladů výkresů stavebních objektů, konstrukčních detailů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2010: učebnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 383 s. ISBN 978-80-251-2181-8.
SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2008 a 2009. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-251-2302-7.
ŠPAČEK, J. -- SPIELMAN, M. AutoCAD,Názorný průvodce pro verze 2004 až 2007. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 285 s. ISBN 80-251-1210-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: