Sylabus předmětu ZOUDI - Zpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrství (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOUDI
Název předmětu česky:
Zpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrství
Název předmětu anglicky:
Image Processing for Wood Technology
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Martin Brabec, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy z oblasti zpracování obrazu. Důraz bude kladen na to, aby studenti byli po absolvování předmětu schopni prakticky analyzovat obrazová data z nejrůznějších oblastí vyučovaných na LDF a to zejména ve svých závěrečných pracích (anatomie dřeva, kompozitní materiály na bázi dřeva, biologie, arboristika aj.). Studenti se během předmetu seznámí s několika nástroji obrazové analýzy, důraz však bude kladen na práci v open-source aplikaci ImageJ.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do zpracování obrazu (dotace 0/2)
2.Techniky pořizování obrazových dat (dotace 0/2)
3.
Nástroje obrazové analýzy (dotace 0/2)
4.
Proces pořízení obrazu (dotace 0/4)
5.
Parametry digitálního obrazu (dotace 0/2)
6.Filtrace digitálního obrazu (dotace 0/4)
7.
Využití lokálních filtrací ve zpracování obrazu (dotace 0/2)
8.
Základy matematické morfologie binárních obrazů (dotace 0/2)
9.Optické měření deformací (dotace 0/2)
10.
Využití analýzu obrazu v Dendrochronologii (dotace 0/2)
11.
Obrazová analýza v Anatomii dřeva (WinCell) (dotace 0/2)
12.Videoanalýza kinematických jevů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
10 h
konzultace
20 h30 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
22 h
zpracování protokolů10 h
10 h
zpracování seminární práce12 h12 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem skládajícím se ze zpracování seminární práce a zápočtového testu.
Seminární práce bude mít rozsah cca 3 - 5 stran a bude zaměřena na vybranou konkrétní aplikaci zpracování obrazu v průmyslu.
Zápočotvý test bude mít 30 otázek, na některé z nich bude třeba odpovědět ve formě vět, na některé formou zaškrtnutí správné odpovědi.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAMARI, L. Assess 2.0 : image analysis software for disease quantification. Saint Paul, MN: The American Phytopathological Society, 2008. 125 s. ISBN 0-89054-394-1-.
Computer imaging: digital image analysis and processing. Boca Raton: Taylor & Francis, 659 s. ISBN 0-8493-2919-1.
GLASBEY, C A. -- HORGAN, G. Image Analysis for the Biological Sciences. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. 11 s. ISBN 0-471-93726-6.
YOO, T S. Insight into images : principles and practice for segmentation, registration, and image analysis. Wellesley: A K Peters, 2004. 393 s. ISBN 1-56881-217-5.
SEUL, M. -- OGORMAN, L. -- SAMMON, M. Practical algorithms for image analysis: description, examples, programs, and projects. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 349 s. ISBN 978-0-521-88411-2.
GONZALEZ, R C. -- EDDINS, S L. Digital image processing using MATLAB. 2. vyd. Upper Saddle River,: McGraw - Hill., 738 s. ISBN 978-0-07-713861-5.
Image correlation for shape, motion and deformation measurements: basic concepts, theory and applications. New York: Springer, 2009. 321 s. ISBN 978-0-387-78746-6.
ALLEN, J H. Mechanics of materials for dummies. Hoboken, NJ: Wiley, 370 s. --For dummies. ISBN 978-0-470-94273-4.
HOLZNER, S. Differential equations for dummies. Hoboken, NJ: Wiley, 336 s. --For dummies. ISBN 978-0-470-17814-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: