Sylabus predmetu STROMP - Stromolezení - praktika (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: STROMP
Název předmětu česky:
Stromolezení - praktika
Název předmětu anglicky: Tree Climbing - Practice
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Karel Mikulenka (cvičící)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, zkoušející)
Tomáš Veverka (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost teoretických východisek a praktického využití soudobých metod pro výstup do koruny stromu. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v korunách stromů a vyhledávání a hodnocení pracovních rizik. Praktický nácvik a procvičování revizí a periodických kontrol osobních ochranných pracovních prostředků při stromolezení. Nácvik vázání uzlů, instalací lanových systémů do korun stromů a jejich využití při výstupu a práci v koruně. Účinné poskytování první pomoci a záchrany osob z korun stojících stromů. Odhalování a prevence bezpečnostních rizik. Praktické ověření znalostí a dovedností nacvičovaných pracovních postupů a napsání znalostního testu pro získání zápočtu. Zkouška písemná a ústní.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky, základní pojmy, diferenciace možných metod výstupu do korun stromů. Limitní faktory a specifika daných technik. Seznámení se základními legislativními předpisy při výstupu do koruny stromů a práci v koruně stromu. Směrnice EP 2001/45/ES, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 28/2001 Sb. (dotace 0/2)
2.Nácvik provádění revizí a periodických kontrol OOPP při stromolezeckých činnostech. Odhalování a prevence bezpečnostních rizik. Část 1 a 2. (dotace 0/4)
3.
Nácvik vázání uzlů využívaných při stromolezení. Rozdělení uzlů podle způsobu použití. Část 1 a 2. (dotace 0/4)
4.
Nácvik instalace lanových systémů do koruny stromů a jejich využití při výstupu do koruny a pohybu v koruně. Části 1 až 4. (dotace 0/8)
5.
Nácvik poskytování první pomoci a záchrana zraněného z koruny stromů. Nácvik použití prostředků pro výstup do koruny s vlastní nosnou konstrukcí (vysokozdvižná plošina). (dotace 0/4)
6.Praktické ověření znalostí a dovedností nacvičovaných pracovních postupů a napsání znalostního testu pro získání zápočtu. (dotace 0/4)
7.
Zkouška. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení28 h
16 h
práce v terénu
34 h36 h
konzultace8 h
8 h
příprava na zkoušku
18 h
18 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
10 h
příprava na průběžný test
10 h
10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
4 h
4 h
zpracování seminární práce
0 h
10 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Závěrečný blok bude ukončen praktickým zápočtem, při kterém osvědčí zvládnutí nacvičovaných pracovních postupů a teoretické znalosti znalostním testem. Po udělení zápočtu studenti absolvují písemnou a ústní zkoušku.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D. Technika pro arboristy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7375-948-3.
NERUDA, J. Elektronické texty – prezentace tezí přednášek a zadání do cvičení .  [online]. 2008. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/index.pl.
VOSTŘÁK, J. -- NETOLICKÝ, J. Technika sběru semen ze stojících stromů. Praha: SZN, 1958. 60 s.
Baumknoten für Kletterer und Bodenleute. 4. vyd. Stockelsdorf: Schlauverl., 2009. 72 s. ISBN 978-3-9810417-0-5.
Seilklettertechnik: Baumklettern, Geocaching, Höhlenklettern. 1. vyd. Norderstedt: Books on Demand, 2011. 199 s. ISBN 978-3-8423-4949-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: