Sylabus predmetu ZNC - Ochrana přírody (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZNC
Název v jazyce výuky: Nature Conservation
Název česky: Ochrana přírody (v AJ)
Název anglicky: Nature Conservation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Definice a náplň ochrany přírody. Etické principy a motivy ochrany přírody. Vývoj ochrany přírody v Evropě a ve světě. Biodiverzita a její ohrožení. Vymírání druhů a příčiny vymírání v současnosti. Další příčiny narušení životního prostředí. Globální trh a organizace. Těžba surovin, lesní hospodářství, zemědělství, urbanizace. Zněčištění ovzduší, vody a půdy. Globální změny klimatu. Ochrana druhů a populací. Právní ochrana druhů v Evropě a související mezinárodní dohody. Ochrana ex situ. Územní ochrana přírody. Mezinárodní kategorie chráněných území. Územní ochrana dle IUCN a v dalších zemích. Mezinárodní sítě chráněných území. Plány péče o chráněná území. Obecná ochrana přírody. Biologické hodnocení, EIA, SEA, krajinný ráz. Veřejný přístup k informacím. Nevládní neziskové organizace a spolky.
 
Obsah předmětu:
1.Definice a náplň ochrany přírody. Historie ochrany přírody ve světě. (dotace 2/0)
2.Představení chráněného území v zemi, kde student žije nebo studuje. (dotace 2/0)
3.Rozmanitost života planety Země. (dotace 2/0)
4.Úbytek druhů, příčiny. Vlivy jednotlivých hospodářských odvětví (dotace 2/0)
5.Mezinárodní organizace OSN a mezinárodní úmluvy. (dotace 2/0)
6.Stepní rezervace. Aktivní management chráněného území. (dotace 2/0)
7.Ochrana druhů. Kategorie IUCN (dotace 2/0)
8.Územní ochrana přírody. Kategorie IUCN. (dotace 2/0)
9.Terénní cvičení - lesní rezervace a pasivní management v ochraně přírody. (dotace 2/0)
10.Ochrana přírody na úrovni jednotlivce, firmy a státu. (dotace 2/0)
11.Globální problémy ochrany přírody (dotace 2/0)
12.Obhajoba seminární práce. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Seznámení s typy lesních ekosystémů evropského kontinentu
-Schopnost identifikovat základní druhy dřevin lesních ekosystémů Evropy
-Schopnost posoudit vlivy prostředí a člověka na utváření struktury a na dynamiku lesních ekosystémů
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     odborná exkurze6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h
     příprava prezentace7 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
     zpracování seminární práce34 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
30 testových otázek a obhajoba seminární práce. K ukončení je požadována minimálně 75% úspěšnost.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPRIMACK, R B.A Primer of Conservation BiologySunderlandSinauer Associates20040-87893-728-5
ZGROOMBRIDGE, B. -- JENKINS, M D.World atlas of biodiversity : earth''s living resources in the 21st centuryBerkelyUniversity of California Press20020-520-23668-8
ZDOBSON, A P.Conservation and biodiversityNew YorkScientific American Library20000-7167-5057-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: