Sylabus predmetu ZFOB - Lesnická botanika - rostliny lesních ekosystémů Evropy (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZFOB
Název v jazyce výuky: Forest Botany: Plants of Various Forest Ecosystems in Europe
Název česky: Lesnická botanika - rostliny lesních ekosystémů Evropy (v AJ)
Název anglicky: Forest Botany: Plants of Various Forest Ecosystems in Europe
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Hana Habrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Lukáš Karas (cvičící, přednášející)
Mgr. Samuel Lvončík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
Získání základního přehledu o systému vyšších rostlin včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání ca 320 druhů evropských významných druhů bylin, dřevin a lián.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 2/1)
 
a.Historické a současné názory na systematiku cévnatých rostlin
b.Vědecká jména r., botanická nomenklatura
c.Systém probíraných organizmů
d.Fytogeografické oblasti Země

2.Typy vegetace (dotace 22/11)
 
a.Arktická vegetace
b.Boreální vegetace
c.Atlantská vegetace
d.Středoevropská vegetace
e.Mediteránní vegetace
f.Panonská vegetace
g.Alpinská společenstva
h.Společenstva mokřadní a vodní
i.Společenstva lužní
j.Vegetace Makaronézie

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat základní druhy bylin lesních ekosystémů Evropy
-Schopnost identifikovat základní druhy dřevin lesních ekosystémů Evropy
-Schopnost určit základní rostlinné druhy.
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení13 h
     odborná exkurze8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava na průběžný test3 h
     příprava prezentace12 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou získání zápočtu je praktická znalost cévnatých rostlin, dobré výsledky v průběžných testech, účast na semestrálních cvičeních a hlavních cvičeních a odevzdání a prezentace seminární práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZZELENÝ, V.Systematic botany: (for students of ITS and FAFNR)PragueCzech University of Agriculture200580-213-1403-6
ZHEYWOOD, V.Flowering Plants of the WorldLondon B T Batsford Ltd19960-7134-7422-X
ZPOLUNIN, O.A guide to the vegetation of Britain and EuropeOxfordOxford University Press1985
ZDEYL, M. -- HISEK, K.FlowersPrahaAcademia2008

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: