Sylabus předmětu ZIEC - Introduction to Engineering Computing (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZIEC
Název v jazyce výuky: Introduction to Engineering Computing
Název česky: Introduction to Engineering Computing
Název anglicky: Introduction to Engineering Computing
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. David Děcký (cvičící, přednášející)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící, přednášející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
Studenti jsou uvedeni do principů metod numerické simulace a praktického užití programů balíku ANSYS. Výuka v angličtině, podrobné info viz anglický sylabus, nebo: http://wood.mendelu.cz/ml/unod/?q=node/439 .
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do kurzu, numerická analýza, historie. Možnosti řešení obecného problému -- analytické a numerické řešení. SW a HW pro MKP. (dotace 2/0)
2.Výpočetní systém ANSYS. GUI, správa souborů, tvorba geometrického modelu. Volba prvku a sítě. (dotace 2/0)
3.Materiálové modely, řešení, postprocessing výsledků.
Volba tématu studentského projektu.
(dotace 2/0)
4.Mechanická lineární analýza -- cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 1. (dotace 2/0)
5.Mechanická nelineární analýza -- cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 2. (dotace 2/0)
6.Test -- samostatná práce (napětí v ohýbaném vzorku).
Teplotní analýza - cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 3.
(dotace 2/0)
7.Mechanická dynamická analýza -- cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 4. (dotace 2/0)
8.Parametrické modelování v ANSYS. (dotace 2/0)
9.Optimalizace -- cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 5. (dotace 2/0)
10.Konzultace a řešení seminárních projektů. (dotace 2/0)
11.Konzultace a řešení seminárních projektů. (dotace 2/0)
12.Konzultace a řešení seminárních projektů. (dotace 2/0)
13.Prezentace seminárních projektů. (dotace 2/0)
14.Opakování -- základní postupy řešení různých fyzikálních úloh. (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza fyzikálního problému
-Materiálové modely v inženýrských výpočtech
-Numerická analýza různých fyzikálních polí
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelování.
-Sestavit numerický výpočtový model, výpočet a interpretovat výsledky
-Vytvoření konečně-prvkového modelu
-Základy numerických analýz

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení6 h
     konzultace12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku10 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h
     příprava prezentace8 h
     zpracování projektů14 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti si zvolí téma projektu, na kterém pracují během semestru. Zápočet dostanou za úspěšnou obhajobu projektu. Ústní zkouška je založena na prověření znalostí postupu tvorby numerického modelu. Známkuje se na stupnici A až F (nevyhověl).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZTOPPING, B H V.Advances in finite element procedures and techniquesEdinburghCivil-Comp19980-948749-56-3
ZTOPPING, B H V.Advances in finite element technologyEdinburghCivil-Comp19960948749415
ZBATHE, K.Finite element proceduresUpper Saddle RiverPrentice Hall19960-13-301458-4
ZCHAMPION, E R.Finite Element Analysis in Manufacturing EngineeringNew YorkMcGraw-Hill19920-07-010510-3
ZTOPPING, B H V. -- KUMAR, B.Developments in analysis and design using finite element methodsEdinburghCivil-Comp19990-948749-61-X
ZFundamentals of finite element analysisBostonMcGraw-Hill0-07-239536-2
ZMADENCI, E. -- GUVEN, I.The finite element method and applications in engineering using ANSYSNew YorkSpringer20060-387-28289-0
ZMOAVENI, S.Finite elements analysis : theory and application with ANSYSUpper Saddle RiverPrentice Hall19990-13-785098-0
ZNAKASONE, Y. -- YOSHIMOTO, S. -- STOLARSKI, T A.Engineering analysis with ANSYS softwareAmsterdamButterworth-Heinemann20060-7506-6875-X
ZZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R.The finite element method : Basic formulation and linear problems . Volume 1LondonMcGraw-Hill19890-07-084174-8
ZZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R.The finite element method : Solid and fluid Mechanics, dynamics and non-linearity . Volume 2BerkshireMcGraw-Hill19910-07-084175-6
ZMultiphysics modelling with finite element methodsNew Jersey ;London :9789812568434
ZProcess modelling and simulation with finite element methodsSingaporeWorld Scientific2004981-238-793-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: