Sylabus predmetu ZEOW - Ekofyziologie dřevin (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZEOW
Název předmětu česky:
Ekofyziologie dřevin (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Ecophysiology of Woody Plants
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pochopit chování dřevin v komplexu faktorů vnějšího prostředí včetně záměrných i neúmyslných antropogenních změn.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekofyziologie dřevin, konstrukční typy dřevin (dotace 4/0)
2.
Pro nás nezvyklé stromovité druhy (dotace 2/0)
3.
Stromy a stres (dotace 4/0)
4.
Stromoví veteráni (dotace 4/0)
5.
Voda, vodní provoz (dotace 2/0)
6.
Světlo - sluneční záření a rostliny (dotace 2/0)
7.
Teplo a rostliny (dotace 2/0)
8.
Fenologie (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
22 h
práce v terénu4 h
konzultace
8 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava prezentace26 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - odevzdání seminární práce a ústní prezentace výsledků,
test - znalosti získané z přednášek - (nutno získat 6 bodů z maximálních deseti)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groups. 4. vyd. Berlin: Springer, 513 s. ISBN 3-540-43516-6.
SCHULZE, E. -- BECK, E. Plant ecology. Berlin: Springer, 702 s. ISBN 3-540-20833-X.
HOPKINS, W G. -- HÜNER, N P. Introduction to plant physiology. 3. vyd. New York: John Wiley & Sons, 2004. 560 s. ISBN 0-471-37917-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 16. 1. 2019.

Typ výstupu: