Sylabus predmetu ZEOW - Ekofyziologie dřevin (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZEOW
Název v jazyce výuky: Ecophysiology of Woody Plants
Název česky: Ekofyziologie dřevin (v AJ)
Název anglicky: Ecophysiology of Woody Plants
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Pochopit chování dřevin v komplexu faktorů vnějšího prostředí včetně záměrných i neúmyslných antropogenních změn.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekofyziologie dřevin, konstrukční typy dřevin (dotace 4/0)
2.Pro nás nezvyklé stromovité druhy (dotace 2/0)
3.Stromy a stres (dotace 4/0)
4.Stromoví veteráni (dotace 4/0)
5.Voda, vodní provoz (dotace 2/0)
6.Světlo - sluneční záření a rostliny (dotace 2/0)
7.Teplo a rostliny (dotace 2/0)
8.Fenologie (dotace 4/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktické znalosti vodního transportu v rostlině z hlediska životního prostředí.
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost podle dostupných znaků identifikovat hlavní defekty stromů a jejich vliv na pravděpodobnost selhání stromu
-Schopnost provádět analytické práce v laboratoři
-Umění stanovení ekofyziologických charakteristik dřevin, potřebných pro určení jejich společenské hodnoty
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška22 h
     práce v terénu4 h
     konzultace8 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava prezentace26 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - odevzdání seminární práce a ústní prezentace výsledků,
test - znalosti získané z přednášek - (nutno získat 6 bodů z maximálních deseti)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPhysiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groupsBerlinSpringer3-540-43516-6
ZSCHULZE, E. -- BECK, E.Plant ecologyBerlinSpringer3-540-20833-X
ZHOPKINS, W G. -- HÜNER, N P.Introduction to plant physiologyNew YorkJohn Wiley & Sons20040-471-37917-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 16. 1. 2019.

Typ výstupu: