Sylabus předmětu DZC - Dřevo v životě člověka (modul O, V) (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DZC
Název předmětu česky:
Dřevo v životě člověka (modul O, V)
Název předmětu anglicky: Wood in Human Life
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je doporučen především pro studenty, kteří neabsolvovali střední školu se zaměřením na zpracování dřeva. Má seznámit studenty s méně známými způsoby využívání dřeva v minulosti i současnosti. Vytvořit obraz o komplexním využití a zpracování dřeva. Udržet v povědomí generacemi vytvořené a ověřené způsoby a schopnosti využití dřeva, které bude možná lidská společnost za určitou dobu znovu objevovat. Místo přednášek se konají povinné semináře, cvičení jsou vyhražena pro nepovinné konzultace.
 
Obsah předmětu:
1.
Vývoj v užití dřeva
Dřevěné artefakty
(dotace 2/1)
2.
Dřevo jako základní materiál
Obecné vlastnosti dřeva
(dotace 2/1)
3.
Klasické nástroje a jednoduché stroje na obrábění dřeva
Charakteristicky obrobený povrch
(dotace 2/1)
4.
Dřevo v životě vesnických lidí
Řemeslná výroba
(dotace 2/1)
5.
Tesařství
Ruční tesání
(dotace 2/1)
6.
Středověké dřevěné jeřáby
Repliky jeřábů
(dotace 2/1)
7.
Šindelářství
Výroba šindele
(dotace 2/1)
8.
Soustružnictví
Soustružené předměty
(dotace 2/1)
9.Řezbářství
Základní řezbářské techniky
(dotace 2/1)
10.
Grafické techniky
Dřevořez a dřevoryt
(dotace 2/1)
11.
Řezbářství
Díla ze dřeva
(dotace 2/1)
12.
Betlémářství
Typy betlémů
(dotace 2/1)
13.Loutkářství
Vývoj loutek
(dotace 2/1)
14.
Hudební nástroje
fujara, alpský roh, xylofon
(dotace 2/1)
15.
Konzervování a restaurování dřevěných artefaktů
Kodex restaurátora a konzervátora
(dotace 2/1)
16.
Metody úpravy dřeva v restaurátorské praxi
Počátky restaurátorských prací
(dotace 2/1)
17.
Depozitář
Depozitní režim
(dotace 2/1)
18.
Archeologie
Mořská archeologie
(dotace 2/1)
19.
Lodě
Materiál, konstrukce, rozměry
(dotace 2/1)
20.
Mosty
Lávky
(dotace 2/1)
21.Vodní kola
Větrné mlýny
(dotace 2/1)
22.Roubenky
Dřevěné rozhledny
(dotace 2/1)
23.
Drobné dřevěné předměty
Dřevěná bižuterie
(dotace 2/1)
24.
Dýmkařství
Výroba dřevěných dýmek
(dotace 2/1)
25.
Košíkářství
Materiály, techniky
(dotace 2/1)
26.
Dřevo a zbraně
Dřevěné zbraně, kombinace dřevo a kov
(dotace 2/1)
27.
Dřevo a doprava (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava prezentace
5 h
zpracování projektů
37 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Při prezentaci jsou současně ověřeny poznatky získané v průběhu seminářů, informace získané vlastním bádáním a schopnost odborného vyjadřování a orientace v dané oblasti. Docházka je povinná. Předmět je ukončen zápočtem. Kritéria pro odělení zápočtu: 12/14 účast na cvičení, odevzdaná a uznaná semestrální práce, úspěšný ústní pohovor prokazující znalost základní terminologie a orientace v problematice (min. 60% správných odpovědí na náhodně položené otázky z probraných oblastí).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠPLÍCHAL, V. -- OTAVOVÁ, M. a kol. Zlaté ruce. 1. vyd. Letohrad: Golempress, 2007. 702 s. Zlaté ruce ;. ISBN 978-80-903883-0-7.
HORÁČEK, P. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 124 s. ISBN 80-7157-347-7.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-7157-636-0.
DEJMAL, A. -- RYBNÍČEK, M. Problematika sušení a datování výdřevy středověké studny. In Forum Brunense. 1. vyd. Brno: Společnost přátel Muzea města Brna, 2011, s. 223--226. ISBN 978-80-86549-96-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace OB Obchod, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Specializace VN Výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: