Sylabus předmětu DZC - Dřevo v životě člověka (modul O, V) (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DZC
Název v jazyce výuky: Dřevo v životě člověka (modul O, V)
Název česky: Dřevo v životě člověka (modul O, V)
Název anglicky: Wood in Human Life
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět je doporučen především pro studenty, kteří neabsolvovali střední školu se zaměřením na zpracování dřeva. Má seznámit studenty s méně známými způsoby využívání dřeva v minulosti i současnosti. Vytvořit obraz o komplexním využití a zpracování dřeva. Udržet v povědomí generacemi vytvořené a ověřené způsoby a schopnosti využití dřeva, které bude možná lidská společnost za určitou dobu znovu objevovat. Místo přednášek se konají povinné semináře, cvičení jsou vyhražena pro nepovinné konzultace.
 
Obsah předmětu:
1.Vývoj v užití dřeva
Dřevěné artefakty
(dotace 2/1)
2.Dřevo jako základní materiál
Obecné vlastnosti dřeva
(dotace 2/1)
3.Klasické nástroje a jednoduché stroje na obrábění dřeva
Charakteristicky obrobený povrch
(dotace 2/1)
4.Dřevo v životě vesnických lidí
Řemeslná výroba
(dotace 2/1)
5.Tesařství
Ruční tesání
(dotace 2/1)
6.Středověké dřevěné jeřáby
Repliky jeřábů
(dotace 2/1)
7.Šindelářství
Výroba šindele
(dotace 2/1)
8.Soustružnictví
Soustružené předměty
(dotace 2/1)
9.Řezbářství
Základní řezbářské techniky
(dotace 2/1)
10.Grafické techniky
Dřevořez a dřevoryt
(dotace 2/1)
11.Řezbářství
Díla ze dřeva
(dotace 2/1)
12.Betlémářství
Typy betlémů
(dotace 2/1)
13.Loutkářství
Vývoj loutek
(dotace 2/1)
14.Hudební nástroje
fujara, alpský roh, xylofon
(dotace 2/1)
15.Konzervování a restaurování dřevěných artefaktů
Kodex restaurátora a konzervátora
(dotace 2/1)
16.Metody úpravy dřeva v restaurátorské praxi
Počátky restaurátorských prací
(dotace 2/1)
17.Depozitář
Depozitní režim
(dotace 2/1)
18.Archeologie
Mořská archeologie
(dotace 2/1)
19.Lodě
Materiál, konstrukce, rozměry
(dotace 2/1)
20.Mosty
Lávky
(dotace 2/1)
21.Vodní kola
Větrné mlýny
(dotace 2/1)
22.Roubenky
Dřevěné rozhledny
(dotace 2/1)
23.Drobné dřevěné předměty
Dřevěná bižuterie
(dotace 2/1)
24.Dýmkařství
Výroba dřevěných dýmek
(dotace 2/1)
25.Košíkářství
Materiály, techniky
(dotace 2/1)
26.Dřevo a zbraně
Dřevěné zbraně, kombinace dřevo a kov
(dotace 2/1)
27.Dřevo a doprava (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost charakterizovat původní tradiční způsoby využití dřeva v umění a sportu
-Schopnost charakterizovat původní tradiční způsoby využití dřeva v zemědělství
-Schopnost charakterizovat využití dřeva k dopravě v 
-Schopnost orientovat se v tradičních způsobech využití dřeva člověkem

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava prezentace5 h
     zpracování projektů37 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Při prezentaci jsou současně ověřeny poznatky získané v průběhu seminářů, informace získané vlastním bádáním a schopnost odborného vyjadřování a orientace v dané oblasti. Docházka je povinná. Předmět je ukončen zápočtem. Kritéria pro odělení zápočtu: 12/14 účast na cvičení, odevzdaná a uznaná semestrální práce, úspěšný ústní pohovor prokazující znalost základní terminologie a orientace v problematice (min. 60% správných odpovědí na náhodně položené otázky z probraných oblastí).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠPLÍCHAL, V. -- OTAVOVÁ, M. a kol.Zlaté ruce.LetohradGolempress2007978-80-903883-0-7
ZHORÁČEK, P.Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199880-7157-347-7
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřevaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200280-7157-636-0
ZDEJMAL, A. -- RYBNÍČEK, M.Problematika sušení a datování výdřevy středověké studny978-80-86549-96-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: