Sylabus predmetu OKAJA - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          


Kód předmětu:
OKAJA
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky: Language in Business - English
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Mgr. Michal Mikeš
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Petra Křupalová dne 3. 12. 2018.

Typ výstupu: