Sylabus předmětu RRDMMLA - Dopravní management, marketing a logistika v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRDMMLA
Název předmětu česky: Dopravní management, marketing a logistika v AJ
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Ludmila Floková (cvičící, přednášející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
8.00-9.50
Z4 (ČP II.)A. Ruda, L. FlokováPřednáška
Každý týden
30
Úterý
10.00-10.50
Z4 (ČP II.)
L. Floková
Cvičení
Každý týden30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí z oblastí operačního výzkumu, informatiky, logistiky v dopravě, dopravních prostředků a infrastruktury. Prohloubení získaných znalostí je doplněno o teoretické základy z oblastí ekonomických disciplín v dopravě, managementu a marketingu a jejich využití při řešení problémů dopravních procesů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
16 h
práce v terénu
20 h
odborná exkurze
20 h
projektová práce
14 h
workshop
7 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžný test
6 h
příprava prezentace
4 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
5 h
Celkem
142 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná forma závěrečné zkoušky. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení požadovaného počtu bodů, které je možno získat za aktivní účast na cvičeních, vypracování případové studie, kontrolních testů a zápočtového testu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CHENG, T. -- LAI, K H. Shipping and Logistics Management. London: Springer, 2010.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 29. 11. 2018.

Typ výstupu: