Sylabus předmětu RRDMMLA - Dopravní management, marketing a logistika v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRDMMLA
Název v jazyce výuky: Transport management, Marketing and Logistics
Název česky: Dopravní management, marketing a logistika v AJ
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Mgr. Ludmila Floková (cvičící, přednášející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (garant, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí z oblastí operačního výzkumu, informatiky, logistiky v dopravě, dopravních prostředků a infrastruktury. Prohloubení získaných znalostí je doplněno o teoretické základy z oblastí ekonomických disciplín v dopravě, managementu a marketingu a jejich využití při řešení problémů dopravních procesů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení16 h
     práce v terénu20 h
     odborná exkurze20 h
     projektová práce14 h
     workshop7 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžný test6 h
     příprava prezentace4 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe5 h
Celkem142 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná forma závěrečné zkoušky. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení požadovaného počtu bodů, které je možno získat za aktivní účast na cvičeních, vypracování případové studie, kontrolních testů a zápočtového testu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZCHENG, T. -- LAI, K H.Shipping and Logistics ManagementLondonSpringer2010

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 29. 11. 2018.

Typ výstupu: